Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Lely International N.V., που βρίσκεται στη διεύθυνση Cornelis van der Lelylaan 1 3147 PB Maassluis, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως προσδιορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Cornelis van der Lelylaan 1
3147PB Maassluis, Ολλανδία
Τηλ.: +31 (0)88 122 82 21
Email: privacy@lely.com
Διαδίκτυο: www.lely.com

Εμείς στη Lely International N.V. (εφεξής «Lely» ή «εμείς») πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το απόρρητο. Σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου εξηγούμε:

Σε τι ισχύει αυτή η δήλωση απορρήτου
Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και με ποιον τρόπο
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ειδικά ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς
Ποιες περιόδους διατήρησης χρησιμοποιούμε
Με τους οποίους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Cookies ή παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από εμάς
Πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Σε τι ισχύει αυτή η δήλωση απορρήτου;
Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τα οποία λαμβάνονται από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί ή έχει κάνει χρήση των ιστοσελίδων μας, όπως οι επισκέπτες, οι πελάτες και οι επιχειρηματικές επαφές μας.

Προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Lely International N.V. επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν ή/και του ότι μας παρέχετε τα δεδομένα. Μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε δίνεται παρακάτω:

Τα βασικά σας δεδομένα (όνομα και επώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, μεσαίο όνομα ή/και αναγνωριστικό πελάτη σας)
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τη διεύθυνση e-mail, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας)
Ο αριθμός του τραπεζικού/ζωολογικού λογαριασμού σας εάν έχετε παραγγείλει κάτι από εμάς
Άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ενεργά, για παράδειγμα, δημιουργώντας ένα προφίλ σε αυτόν τον ιστότοπο
Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας
Το βιογραφικό σας και η προσωπική επιστολή κινήτρων όταν κάνετε αίτηση για μια θέση σε εμάς.
Ο σκοπός της επεξεργασίας
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προετοιμασία ή εφαρμογή της συμφωνίας που έχετε συνάψει μαζί μας
Παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών
Παροχή πληροφοριών που ζητήσατε
Χειρισμός τυχόν επιστροφών, επισκευών, παραπόνων ή υποδείξεων
Αποστολή πληροφοριών σχετικά με εκπτώσεις ή/και προσφορές, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την άδειά σας για αυτό Είναι πάντα δυνατό να διαγραφείτε εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες
Προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων της Lely, των συνεργατών της Lely ή άλλων μερών με τα οποία συνεργαζόμαστε Είναι πάντα δυνατή η απεγγραφή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες
Αρχική αξιολόγηση για το εάν είστε δυνητικά κατάλληλος υποψήφιος για μια κενή θέση
Η Lely αναλύει τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπο και καταχωρεί τυχόν προτιμήσεις για να βελτιώσει έτσι τον ιστότοπο και να προσαρμόσει τη γκάμα προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών στις προτιμήσεις σας.
Ειδικά ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς
Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικά ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα
Η Lely δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου ή για τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.

Με τους οποίους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Lely θα παρέχει τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της συμφωνίας μας μαζί σας ή, εάν ισχύει, για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.

Cookies ή παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από εμάς
Η Lely χρησιμοποιεί λειτουργικά, αναλυτικά και στοχευμένα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε τη δήλωση cookie μας.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα
Η Lely λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της κακής χρήσης, της απώλειας, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της ανεπιθύμητης αποκάλυψης και της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων σας.

Προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Lely. Μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή αίτημα για ακύρωση της συγκατάθεσής σας ή αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση privacy@lely.com. Απαντάμε το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός τεσσάρων εβδομάδων, κατόπιν αιτήματός σας. Η Lely επιθυμεί επίσης να γνωστοποιήσει ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική εποπτική αρχή, την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανασφαλή ή πιστεύετε ότι υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του privacy@lely.com.
 

Top