Din gård och din besättning hör till dina mest värdefulla tillgångar. Under åren har du i allt större grad automatiserat processerna på din gård, vilket ökat dina kors välbefinnande och förbättrat verksamheten på gården.

När du omfamnar digitala lösningar introducerar du ett nytt lager i gårdens verksamhet. Den sammankopplade triangeln mellan bonde, besättning och gård stärks i den digitala sfären. Även om den digitala världen kanske inte var ditt huvudfokus från början kan den påverka dina kors välbefinnande.

Detta är något vi på Lely arbetar med, och vi vill ge dig information som kan hjälpa dig att skydda din gård. Vi strävar efter att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att vara trygg i kampen mot digitala risker i stallet.

Ta kommandot över din digitala säkerhet så att du kan ta hand om, koppla upp dig mot och skydda dina tillgångar med Golden Cyber Security Tips för lantbruk.

Info Cyber Security_V3_SV.jpg

Kollektiv insats

Tekniken blir en allt viktigare förutsättning för mjölkbönder, och den ökar effektiviteten och produktiviteten på gårdarna. Även om denna tekniska integrering har många fördelar är det viktigt att också uppmärksamma digitala risker. Medvetenheten om riskerna är global, och betonar behovet av att skydda digitala tillgångar mot obehörig åtkomst eller manipulation. Fokus på IT-säkerhetsåtgärder kan ge dig möjlighet att fokusera på störningsfri mjölkproduktion och optimerat välbefinnande för korna.

Skydda gårdens information

På din gård samlar du in och hanterar information om mjölkproduktion, kohälsa och gårdsdrift. Dessa data är känsliga och värdefulla, och kan därför bli målet för illasinnade aktörer. Lely erbjuder dig kunskapen du behöver för att skydda din information mot obehörig åtkomst, manipulation eller stöld.

Ständiga förbättringar och utbildning

IT-hoten förändras ständigt, och därför krävs ett löpande arbete för att ligga steget före nya potentiella hot. Vårt mål är att genom fortlöpande utbildning ge dig möjlighet att mildra effekterna av potentiella attacker och säkerställa kontinuiteten i verksamheten på din gård. Vi rekommenderar starkt ett aktivt engagemang i denna utbildning och att implementera rekommenderade säkerhetsåtgärder för att skydda din besättning och din gård.

 

 

Mer information om Lely

Vill du ha mer information om våra produkter och tjänster eller organisationen direkt? Gå gärna till våra företagswebbplats. Observera att webbplatsen är på engelska.

Top