Stig og Mattias Bertilsson fodrer med Lely Vector automatiske fodringssystemer og malker med Lely Astronaut A4 malkerobot. Automatisering af både fodring og malkning har forberedt dem på fremtiden, så de kan drive gården på en bæredygtig måde.

 

Stig og Mattias Bertilsson udvidede deres gård i 2017 til 280 malkekøer i en stald og ungdyr i en bygning ved siden af. I mellemtiden installerede de Lely Vector automatiske fodringssystemer til at fodre i begge dele stalde. Lely Vector mixer og foderrobot kører i begge stalde for at sikre at dyrerne har adgang til frisk foder døgnet rundt.

Især muligheden for fodring af alle dyr alt efter deres behov og optimering af mælkeydelsen, vækst og dyresundhed overbeviste Stig og Mattias om, at Lely Vector var den optimale fodringsmetode til deres gård. -Lely Vector har helt sikkert levet op til vores forventninger og har resulteret i en stigning i mælkeproduktionen og foderoptagelsen. Derudover sparer vi 7-10 timer om ugen arbejdstimer.

Alböke Gård

  • 280 Holstein og SRB + kalve og ungdyr
  • 4 Lely Astronaut A4 malkerobotter
  • 2 Lely Discovery 90S spalteskrabere
  • Lely Vector med 2 blandings- og udfodringsrobotter
  • Mælkeydelse pr. ko pr. dag: 36 kg. 
  • Gennemsnitlige antal malkninger pr. ko. pr. dag: 2,7
  • Ansatte: 5
Top