Henning Bjerregård værdsætter sine nye Lely Astronaut A4 malkerobotter, der giver ham nogle fornuftige arbejdstider i forhold til familielivet. Og så er produktionen steget betydeligt efter de gamle robotter blev skiftet ud med nye.

De første Lely Astronaut malkerobotter blev installeret på Bjerregård Agro i 2003, og først i 2016 og 2017 blev de skiftet ud med i alt 6 nye Lely Astronaut A4 malkerobotter. Køerne vænnede sig hurtigt til de nye robotter, og produktionen begyndte også at stige betydeligt efter skiftet. -Vi er rigtig glade for robotterne, det er virkelig et kvalitetsprodukt, og især Lelys I-flow-system, hvor koen går lige ind og ud af boksen er vi begejstrede for. Derudover synes jeg, at celletalsmålerne, der er monteret på roboterne, er et godt værktøj. Og selvom vi er gået fra 3 til 6 robotter, har vi næsten ingen alarmer. Der kan godt gå en måned imellem.

Afgørende logistik

- Den gamle stald var fra 1994, men der var utroligt lidt plads, og jeg ville ikke installere nye robotter i en gammel stald der ikke overholdt krav om hold af kvæg. Så den nye stald blev bygget i 2016, og her blev der lagt stor vægt på logistikken. 
- Det betyder rigtig meget på en bedrift, at logistikken er i orden. Det skal man huske på, når man bygger nyt. At få helheden med - fra kalv til kvie.

Friheden ved malkerobotter

- Malkerobotter og work-flowet ved malkerobotter gør, at vi kan have nogle fornuftige arbejdstider og tage hensyn til familielivet. Vi er ikke så afhængige, og er ikke bundet op af tider. Der er selvfølgelig altid vagt, men det ser jeg ikke som noget problem. Det er et helt andet familieliv.

Bjerregård Agro

  • Henning Bjerregård, 10. generation
  • 380 SDM
  • 6 Lely Astronaut A4 malkerobotter
  • 4 Lely Discovery spalteskrabere
  • Ydelse: 12.000 kg pr. ko pr. år
  • 3 ansatte
  • Driver ca. 290 hektar
Top