Koen er central for alle de produkter, vi udvikler. Det gælder også for Lely Astronauts design. Med koen i tankerne kom vi frem til fri kotrafik. Det er grundlaget for vores automatiske malkesystem og er den mest naturlige måde at malke på.

Naturlig malkning og fri kotrafik handler ikke kun om koens frihed til at vælge, hvornår den vil æde, drikke, hvile og malkes. Det handler også om koens velvære og komfort under malkningen.

Køerne føler sig godt tilpas takket være I-flow-konceptet. Den støjsvage hybridarm og det forbedrede pattedetektionssystem øger koens komfort endnu mere. Alt i alt resulterer det i en ny milepæl inden for kokomfort.

Køer bryder sig ikke om forhindringer. Astronauts direkte rute, I-flow, giver uhindret adgang og fører lettere køerne til malkning. Resultatet er en stigning både i antallet af gange, koen malkes, og i mælkeydelsen.

Køer er også sociale væsener: De er flokdyr og foretrækker at blive i gruppen. Astronaut-boksens åbne konstruktion sikrer, at koen og resten af besætningen aldrig mister hinanden af syne. Denne naturlige interaktion forebygger stress under malkning, og en stressfri ko er en produktiv ko. Køerne har lettere ved at afgive mælk, og malkningen bliver hurtigere, hvorved ydelsen stiger.

Lelys forskning viser, at malketiden pr. ko mindskes med 4 % i Astronaut-robotter med I-flow sammenlignet med tidligere modeller uden en direkte rute.

Princippet bag robotarmen har vist sig at være den smarteste løsning til håndtering af malkeprocessen. Den befinder sig under koen under hele malkeprocessen. Armen følger koen, så koen opnår mest mulig bevægelsesfrihed i boksen.

Hybridarmen på den nye Astronaut A5 kombinerer fordelene ved eldrevne bevægelser med den støjsvage effekt af luft. En stor pneumatisk cylinder bærer armens vægt næsten uden brug af luft, mens de elektriske komponenter bevæger armen med stor nøjagtighed. Luften i systemet balancerer den tunge arm og fungerer som stødpude for koens spark, og beskytter derved det elektriske system.

Da lyden af den støjsvage hybridarm er væsentligt lavere, føler køerne sig mere afslappede under malkningen. Malkning er blevet nemmere ved hjælp af nøjagtig og hurtig påsætning af kopperne på yveret. Desuden er robotarmen hurtigere og mere præcis i forhold til sine forgængere.

Hurtig, ensartet og nøjagtig påsætning er mere afslappende for en ko. Et lasersystem i tre lag giver den mest nøjagtige information om patteposition uanset lysforhold og baggrund.

Robotten gemmer information om yveret og patternes position efter hver malkning. I kombination med 3D-kameraet, der nøjagtigt lokaliserer køernes position i boksen, kan børsterne og kopperne nemt finde patterne.

Hybridarmens store rækkevidde sikrer en gnidningsfri påsætning til næsten alle koracer eller køer, hvis patter sidder skævt. Det giver ikke problemer for robotten, når yveret ændrer form under laktation.

Øget mælkeydelse

I-flow-konceptet, hybridarmen og pattedetektionssystemet sikrer en gnidningsløs og hurtig malkning for alle køerne i besætningen. Det stimulerer naturlig adfærd og fjerner eventuel stress: Køerne føler sig sikre og har plads nok til at bevæge sig under malkningen uden at forstyrre selve malkeprocessen.

Det er denne frihed, der får køerne til hurtigere at vænne sig til automatisk malkning. De besøger frivilligt og oftere Lely Astronaut, og det øger kapaciteten og i sidste ende mælkeydelsen.

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Det hjælper vores automatiske malkeløsninger dig med.

Top