Kvalitetsmælk i tanken er, hvad alle mælkeproduktionsbedrifter handler om. Hvis du vælger automatisk malkning med Lely Astronaut, er du sikker på dette resultat. Fra rengøring og behandling af yvere, mælkekvalitetskontroller, mælketransport, afkøling og robotrengøringssystemet: Det hele er udviklet for at garantere god mælk.

Sunde køer

Ved uafbrudt at overvåge mælkekvaliteten er du sikker på kvalitetsmælk i tanken. Således holder du også godt øje med dine køers sundhedstilstand. Systemet advarer dig omgående om anomalier, så du om nødvendigt kan gribe hurtigt ind.

Børsterengøring: de bedste resultater

Jo sundere yvere, jo bedre mælk. Der er grunden til, at Lely Astronaut er forsynet med et unikt børsterengøringssystem. Kun børsterne rengør området omkring dievorterne og yverets underside. De fjerner endda størknet snavs og gødning. Rengøring med børster stimulerer mælkenedlægning.

Børsterne desinficeres grundigt efter rengøring af hver ko for at minimere risiko for krydskontaminering.

Konstant overvågning ved kilden

Lely MQC-systemet (Milk Quality Control) aktiveres, så snart koen frigør mælken.  MQC-systemet giver overblik over et udvalg af nyttige mælkekvalitetsindikatorer. Blandt andet somatisk celletal, farve og konduktivitet. Fedt-, protein- og laktoseindhold vises også. Det gør dig desuden i stand til at tjekke overordnet kosundhed og foderanliggender.

Overvågningen sker automatisk ved hver malkning. Dataet konverteres omgående til brugbar information. Mælken kan separeres automatisk i tilfælde af afvigelser i mælkeværdierne.

Overvågningssystemet sidder i robotarmen - lige ved siden af yveret. Ved at sidde så tæt på kilden overvåger MQC hvert kvarter mælkekvaliteten nøjagtigt.

Tag mastitis i opløbet

Alle mælkeproducenter prøver at forebygge mastitis. Mastitis er ikke alene meget smertefuldt for koen, men giver også lavere mælkeydelse, højere medicinudgifter og mere arbejde. Mælkekvalitetskontrolsystemet hjælper med at registrere mastitis tidligt i forløbet. Den valgfri MQC-funktion tager regelmæssigt måling af hver kos somatiske celletal. Det sikrer konstant overvågning af kosundheden. Afvigelser af eventuel betydning vises omgående i Lely T4C-ledelsesprogrammet. Ved at gribe tidligt ind sikrer du godt velvære og høj mælkeydelse - og undgår samtidig dyrlægeudgifter.

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Det hjælper vores automatiske malkeløsninger dig med.

Top