How Farm Management Support works

Overgang til automatisk malkning og/eller fodring er ikke en kortsigtet handling. Netop fordi det er langsigtet og drejer sig om din virksomheds kontinuitet, tilbyder vi alle vores kunder på verdensplan grundig vejledning, når det kommer til at træffe de rette valg. Vi hjælper dig også med at forberede dig på denne nye arbejdsform. Det gør vi i 3 faser.

Inden opstart

I opstartens tilløbsfase vejleder vi dig med vores viden, erfaring og ekspertise. Vi har sat det op med kunder over hele verden i løbet af de sidste tyve år.

Al vores sagkundskab er samlet i Lely RoadBook.Det er en digital protokol, som beskriver hele forberedelsesfasen frem til det faktiske opstartstidpunkt.

Konceptet er bevist og er det samme for alle nye kunder på verdensplan.Det beror på erfaring og tilbagemeldinger fra mælkeproducenter, som allerede har foretaget overgangen. Det er også således, vi sikrer os, at alle får den samme information altid på rette tid om ethvert emne lige fra forberedelse af køerne og nye rutiner til brug af ledelsessystemet. 

Vi snakker med dig og din foderrådgiver for at blive enige om foderrationerne til den automatiske malkning og diskutere din bedrifts behov.Vi inddrager også din dyrlæge, dit mejeri og din avlsorganisation. Vi gør alt, hvad der skal til for at få en gnidningsfri start.

 

Support i 3 faser

Under opstart

Vores kolleger fra Teknisk Service Support tager sig af installationen af selve maskinerne. Teknikerne sørger for, at maskinen er sat ordentligt op, så du kan have tillid til, at den virker korrekt lige fra starten.

Vi guider køerne første gang, de går hen til det automatiske malkesystem, for at indsluse dem i den nye måde at blive malket på. Erfaringen har vist os, at 80 % af køerne med denne indslusning frivilligt går hen til malkesystemet i løbet af to uger.

Under opstart bliver al foregående forberedelsesarbejde og videnoverdragelse ført ud i praksis - fra forberedelse af køerne og kendskab til ledelsessystemet til foderstrategi.

Foderstrategien er ikke kun vigtig for den automatiske malkning. Den spiller også ind, når Lely Vector, vores automatiske fodringssystem, tages i brug.Sammen med din foderrådgiver ser vi nærmere på aspekter såsom foderkomposition, påfyldningsrækkefølge og blandetider. På den måde sørger vi for, at den forberedte ration også serveres korrekt ved foderhegnet.

Efter opstart

Selv efter opstart bliver vi ved med at give dig al den vejledning og support, du har brug for. Vi ser sammen på dine personlige mål og det, du gerne vil koncentrere dig om i fremtiden.Vi overvåger fremgang ved hjælp af en række systemer, vi har til rådighed. Vi besøger også jævnligt din bedrift og organiserer træningsaftener med andre mælkeproducenter. På den måde bliver vi alle ved med at lære fra og med hinanden.

Vi er selvfølgelig altid interesserede i at vide, hvor tilfreds du er, og om der er forbedringer, vi kan hjælpe med. Vi holder os i stadig kontakt med dig for at hjælpe dig til at opnå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid på din bedrift på linje med dine mål.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top