DairyWise

Udfordres du af store arbejdsbyrder og manglende rutiner foruden begrænset produktion, arbejdskraft og fortjeneste på din bedrift? Så kan DairyWise give dig en løsning. Ved at igangsætte varige og væsentlige forbedringer kan DairyWise-konceptet hjælpe dig med at nå dine mål og maksimere resultaterne.

Vores Farm Management-konsulenter vejleder dig og dit hold i at forbedre bedriftens overordnede præstation og mælkeproduktionsproces på en mere effektiv måde.

DairyWise – et virksomhedsoptimeringsprogram til mælkeproduktionsbedrifter – egner sig til bedrifter med 4 eller flere robotter, som har været i drift i mindst 6 måneder.

Forbedret effektivitet, hvorfor er det vigtigt?

Tendenser peger på, at verdens befolkning vil være steget med 28 % i 2050. For at imødekomme global fødevareefterspørgsel er landbrugssektoren nødt til at sørge for at forbedre sin effektivitet væsentligt. Denne effektivitet begynder på bedriften.

Intensivering af mælkeproduktion på en bæredygtig og rentabel måde kræver, at landmænd tilegner sig nye måder at arbejde på. Desuden er bedriftsledelse, arbejdseffektivitet og fortsat forbedring af landbruget nøglebestanddele med hensyn til at overvinde mælkeproduktionens udfordringer og at sikre bedriftens videre beståen.

Lely FMS DairyWise Suntetorp Testimonial 2017

Resultater drives af mennesker

Succes er en holdindsats. Sammen kan holdet fastlægge og evaluere den aktuelle situation, fastsætte mål og brainstorme med hensyn til forbedringer. Når bedriftens aktiviteter gennemgås for at præcisere, hvor værdi kan tilsættes, kan man ved at bruge en holistisk tilgang gennemføre varige forbedringer. Ved at involvere dit hold kan disse resultater nås på blot få måneder.

Enestående, målelige resultater

Forpligtelse og engagement, højere output

Forbedret kommunikation

people_breed.png

Større anerkendelse af de ansatte

Yderligere 22 kg mælk per arbejdstime
i et projekt i Sverige
 

Yderligere 30 kg mælk per arbejdstime
i et projekt i Tyskland

Fem trin

mod bedriftsoptimering

DairyWise-konceptet består af 5 individuelle trin

  1. Projektstart og målsætninger > bedriftens mål, forventninger og behov
  2. Bedriftsevaluering > FarmScan for at få indblik i KPI’er for robotledelsen
  3. Start: 3 dage på bedriften > samarbejde om at mindske tab og finde forbedringsmuligheder
  4. Implementering > gennemførelse af ændringer (sammen med Lelys Farm Management Support)
  5. Holdbarhed > garanteret fortsat forbedring

Drist dig til at udfordre dine vaner

DairyWise-konceptet kan hjælpe dig med at føre ledelsen af din mælkeproduktionsbedrift ind på en ny kurs – på en rejse med fokus på fortsat vækst drevet frem af dit eget hold.  Konceptet søsætter trin for trin daglige ændringer i samarbejde med dit hold for at øge præstationen på din mælkeproduktionsbedrift. Coaching og kommunikation – kontrol, fremgangsmåde og produktion er nøgleelementer til succes. Glem ikke: Hvis du gør som før – får du som før!

DairyWise summary

Resumé

DairyWise giver dig effektiv bedriftsledelsessupport skræddersyet til din bedrift

•    Vi sætter klare mål
•    Vi analyserer din aktuelle situation
•    Vi motiverer dit hold og fremmer engagement
•    Vi fokuserer på at skabe værdi og forhindre spild
•    Vi integrerer holdets idéer
•    Vi afstemmer prioriteter sammen
•    Vi fremmer klare strukturer
 
Tilsammen kan det give ro i sindet, bedre udbytte og skabe fortsatte forbedringer på hele mælkeproduktionsbedriften.

Kontakt dairywise@lely.com for flere oplysninger om DairyWise.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top