Frank och Leni på Rödålie gård utanför Tavelsjö, Västerbotten byggde nytt stall som stod klart hösten 2020. På gården finns ca 130 kor och i stallet finns både A5:or, Vector och Collector. Stallet byggdes i ett samarbete med Fjössystem.

Images and videos of this project

Top