Friskrivningsmeddelande

Informationen på Lely-webbplatsen är endast avsedd som information och utgör inte ett försäljningserbjudande. Vissa produkter kanske inte finns tillgängliga i vissa länder och levererade produkter kan skilja sig från de som visas i bild.

Alla rättigheter till texter, bilder, logotyper, animationer, videor, ljud eller grafik som används, samt deras konfigurationer på internetsidorna, tillhör Lely Group. Ingen del av den här publikationen får kopieras eller publiceras genom utskrifter, kopiering, mikrofilm eller några som helst andra processer utan föregående skriftligt godkännande från Lely Holding B.V.

Även om innehållet på Lelys internetsidor har sammanställts med största möjliga omsorg tar Lely inget ansvar för eventuell skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel eller utelämnanden på Lely-webbplatsens sidor. Alla länkar på Lely-webbplatsens sidor till andra leverantörer tillhandahålls för användarens bekvämlighet. Lely tar emellertid inget ansvar för innehållet på dessa sidor. Länkar till tredje part ska inte ses som en referens eller ett godkännande av dessa sidor eller av utförandet och informationen som erbjuds av sådana parter. Användningen av länken sker på användarens eget ansvar.

Top