Integritetspolicy

Lely International NV, med säte på Cornelis van der Lelylaan 1 3147 PB Maassluis, ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:
Cornelis van der Lelylaan 1
3147PB Maassluis, Nederländerna
Tel.: +31 (0)88 122 82 21
E-post: privacy@lely.com
Internet: www.lely.com

Vi på Lely International NV (hädanefter ”Lely” eller ”vi”) anser att det är mycket viktigt att värna integriteten. I denna integritetspolicy förklarar vi:

 • Vad denna integritetspolicy omfattar
 • Vilka personuppgifter vi behandlar och på vilket sätt
 • I vilka syften vi behandlar dina personuppgifter
 • Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som behandlas av oss
 • Vilka retentionsperioder vi tillämpar
 • Med vilka aktörer vi delar dina personuppgifter
 • Cookies eller liknande teknik vi använder
 • Hur du kan komma åt, ändra eller radera personuppgifter
 • Hur du kommer i kontakt med oss

Vad omfattas av denna integritetspolicy?
Denna integritetspolicy gäller alla personuppgifter som vi behandlar, som vi fått från personer som använder eller har använt våra webbplatser, som till exempel besökare, kunder och affärskontakter.

Personuppgifter som behandlas av oss
Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den rättsliga grunden för Lely International NV:s behandling av dessa personuppgifter är din användning av vår webbplats och tjänsterna som erbjuds på den, och/eller att du tillhandahåller uppgifterna till oss. En översikt över de personuppgifter som vi behandlar ges nedan:

 • Dina grundläggande uppgifter (namn och efternamn, födelsedatum, kön, mellannamn och/eller kund-ID)
 • Dina kontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Ditt bank-/postgirokontonummer om du har beställt något av oss
 • Andra personuppgifter som du aktivt tillhandahåller genom att exempelvis skapa en profil på denna webbplats
 • Information om dina aktiviteter på vår hemsida
 • Ditt CV och personliga brev om du söker jobb hos oss

Syftet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att sammanställa eller verkställa avtal du ingår med oss
 • För att leverera beställda produkter och tjänster
 • För att tillhandahålla information som du ber om
 • För att hantera eventuella returer, reparationer, reklamationer eller förslag
 • För att skicka information till dig om rabatter och/eller kampanjer, förutsatt att du har gett tillstånd till detta. Du kan alltid avregistrera dig om du inte längre vill få denna information
 • För att erbjuda produkter, tjänster, evenemang av Lely, Lelys partner eller andra aktörer vi samarbetar med. Du kan alltid avregistrera dig om du inte längre vill få denna information
 • För att genomföra en första bedömning av huruvida du är en potentiell kandidat för en ledig tjänst
 • Lely analyserar ditt beteende på webbplatsen och registrerar eventuella preferenser för att därigenom kunna förbättra webbplatsen och skräddarsy utbudet av produkter, tjänster och erbjudanden efter dina val

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som behandlas av oss
Vi behandlar inte särskilda och/eller känsliga personuppgifter.

Så länge lagrar vi personuppgifter
Lely lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att nå de mål som beskrivs i denna integritetspolicy, eller för att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Dessa aktörer delar vi dina personuppgifter med
Lely kommer endast att tillhandahålla dina uppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att verkställa vårt avtal med dig eller, om så är tillämpligt, för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Cookies eller liknande teknik vi använder
Lely använder funktionscookies, analyscookies och riktade cookies. Läs vår cookiepolicy för ytterligare information om de cookies vi använder.

Så skyddar vi personlig information
Lely tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och implementerar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat tillgängliggörande och otillåten ändring av dina uppgifter.

Visa, ändra eller radera personuppgifter
Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter eller invända mot Lelys behandling av dina personuppgifter. Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering eller radering av dina personuppgifter, el Vi svarar så snabbt som möjligt på din begäran, senast inom fyra veckor. Lely vill också uppmärksamma dig på att du kan inkomma med ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Klagomålet kan skickas via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Om du anser att dina uppgifter inte är säkra eller ser tecken på missbruk ska du kontakta oss på privacy@lely.com.

Top