Twoje gospodarstwo i stado to najcenniejsze aktywa. Na przestrzeni lat w coraz większym stopniu postępowała automatyzacja procesów w Twoim gospodarstwie, poprawiając dobrostan krów i usprawniając jego funkcjonowanie.

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wprowadza nową perspektywę funkcjonowania Twojego gospodarstwa. Wzajemne powiązania między hodowcą, stadem i gospodarstwem są dodatkowo wzmocnione przez technologię cyfrową. O ile pierwotnie nie było to Twoim głównym celem, o tyle może to mieć wpływ na dobrostan Twoich krów.
W Lely pragniemy poruszyć tą kwestią i zaproponować informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Twojego gospodarstwa. Dążymy do tego, aby zapewnić Ci niezbędne narzędzia i wiedzę, które pozwolą Ci przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom cyfrowym w gospodarstwie.
Zadbaj o swoje cyfrowe bezpieczeństwo, przyłącz się i chroń swoją własność dzięki naszym wskazówkom dotyczącym cyberbezpieczeństwa w gospodarstwie.
Info Cyber Security_V3_PL.jpg

Wspólny wysiłek

Hodowcy bydła mlecznego wykorzystują technologię bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zwiększając wydajność i produktywność w swoich gospodarstwach. Chociaż ta integracja technologiczna przynosi liczne korzyści, ważne jest, aby uwzględnić możliwe luki w zabezpieczeniach cyfrowych. Jest to powszechnie znane na całym świecie, co podkreśla potrzebę ochrony zasobów cyfrowych przed nieautoryzowanym dostępem lub manipulacją. Nadanie priorytetu środkom bezpieczeństwa cybernetycznego może pomóc Ci skoncentrować się na nieprzerwanej produkcji mleka i utrzymaniu optymalnego dobrostanu krów.

Ochrona danych gospodarstwa

W swoim gospodarstwie gromadzisz dane związane z produkcją mleka, zdrowiem krów i działalnością gospodarstwa, a także nimi zarządzasz. Dane te są wrażliwe i cenne, przez co stanowią cel dla osób mających złe zamiary. Lely umożliwia zapoznanie się z informacjami, które pomogą zabezpieczyć Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, manipulacją lub kradzieżą.

Ciągłe doskonalenie i edukacja

Cyberzagrożenia podlegają nieustannym zmianom, co wymusza ciągłe monitorowanie nowych potencjalnych zagrożeń. Staramy się, poprzez ciągłą edukację, umożliwić Ci złagodzenie skutków potencjalnych ataków i zapewnić ciągłość operacji w Twoim gospodarstwie. Stanowczo zalecamy aktywne uczestnictwo w tych działaniach edukacyjnych i wdrożenie zalecanych środków bezpieczeństwa w celu ochrony stada i gospodarstwa.

 

Dlaczego wybrać współpracę z nami?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top