Udowodniono, że regularne zadawanie paszy ma pozytywny wpływ na zdrowie krów i uzyskiwaną wydajność mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Automatyczne zadawanie paszy w połączeniu z innowacyjnymi urządzeniami, ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków w oborze, co gwarantuje maksymalną wydajność i poprawę stanu zdrowia zwierząt.

Częste podgarnianie i właściwe żywienie gwarantuje, że zwierzęta wykorzystują paszę w wydajny sposób, co prowadzi do właściwego rozwoju i większej wydajności. Każda grupa zwierząt w stadzie otrzymuje właściwą ilość paszy dostosowaną do wieku i fazy cyklu laktacji. Zaoszczędzony w ten sposób czas oraz maksymalne korzyści, jakie daje monitorowanie produkcji mleka w ramach wybranej strategii żywienia przyczyniają się do odczuwalnego zwiększenia wydajności.

Smart feeding works

Nowy robot Lely Juno wyznacza nowe standardy w automatycznym podgarnianiu paszy

Dowiedz się więcej o Lely Juno

Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego żywienia

Lely Vector

Automatyczny system żywienia już czeka na Ciebie

Zwiększ efektywność i opłacalność żywienia, zadając częściej paszę swoim krowom. To się naprawdę opłaca. Częstsze zadawanie paszy stymuluje jej pobieranie zarówno w ciągu dnia jak i nocy, co oznacza, że krowy pobierają więcej paszy. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcje i wydajność produkcji, a także finanse gospodarstwa.

Lely Cosmix

System zadawania paszy treściwej dla krów, które zasługują na więcej

Większa ilość uzyskanego mleka, poprawa stanu żwacza i efektywne żywienie: Lely Cosmix zapewnia wszystkie te korzyści. Każda krowa otrzymuje odpowiednio dobraną porcję paszy treściwej. System zarządzania Lely T4C dostarcza informacji na temat poboru paszy treściwej i pomaga poprawić stan zdrowia zwierząt.

Lely Juno

Zwiększanie pobierania paszy nigdy nie było takie proste

Lely Juno przejmuje zadanie podgarniania paszy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki regularnemu podgarnianiu krowy zawsze mają dostęp do paszy. Każda, nawet stojąca niżej w hierarchii stada krowa może pobierać paszę niezbędną do utrzymania optymalnego stanu żwacza i rozwoju.

Lely Calm

Optymalny wzrost i rozwój cieląt

Skróć okres odpajania cieląt i pomóż im stać się silnymi, zdrowymi i wydajnymi krowami, stosując automat Lely Calm. Automat do odpajania dostarcza mleko w odpowiedniej temperaturze i zapewnia wgląd w dane na temat poboru mleka przez każde cielę.

Znajdź swoje Lely Center

Jesteś ciekawy, jak nasze rozwiązania sprawdzą się w Twoim gospodarstwie? Zapytaj o to lokalne Lely Center

Niezrównana obsługa serwisowa

Nawet po sfinalizowaniu zakupu oferujemy pomoc w zakresie optymalizacji produkcji.

Pomożemy Ci sporządzić plan finansowania pozwalający wdrożyć naszą koncepcję pracy w oborze.

Dlaczego nasze rozwiązania?

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowcy i krów oraz produkcja wysokiej jakości mleka. To właśnie gwarantuje nasza koncepcja organizacji pracy obory. Od doju po żywienie oraz od pielęgnacji po oświetlenie obory.

Top