Udowodniono, że regularne zadawanie paszy ma pozytywny wpływ na zdrowie krów i uzyskiwaną wydajność mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Automatyczne zadawanie paszy w połączeniu z innowacyjnymi urządzeniami, ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków w oborze, co gwarantuje maksymalną wydajność i poprawę stanu zdrowia zwierząt.

Częste podgarnianie i właściwe żywienie gwarantuje, że zwierzęta wykorzystują paszę w wydajny sposób, co prowadzi do właściwego rozwoju i większej wydajności. Każda grupa zwierząt w stadzie otrzymuje właściwą ilość paszy dostosowaną do wieku i fazy cyklu laktacji. Zaoszczędzony w ten sposób czas oraz maksymalne korzyści, jakie daje monitorowanie produkcji mleka w ramach wybranej strategii żywienia przyczyniają się do odczuwalnego zwiększenia wydajności.

Smart feeding works

Nowy robot Lely Juno wyznacza nowe standardy w automatycznym podgarnianiu paszy

Dowiedz się więcej o Lely Juno

Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego żywienia

Lely Vector

Automatyczny system żywienia już czeka na Ciebie

Zwiększ efektywność i opłacalność strategii żywienia, zadając częściej paszę swoim krowom. To się naprawdę opłaca. Częstsze zadawanie paszy stymuluje jej pobieranie zarówno w ciągu dnia jak i nocy, co oznacza, że krowy pobierają więcej paszy. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcje i wydajność produkcji, a także finanse gospodarstwa.

Lely Cosmix

System zadawania paszy treściwej dla krów, które zasługują na więcej

Większa ilość uzyskanego mleka, poprawa stanu żwacza i efektywne żywienie: Lely Cosmix zapewnia wszystkie te korzyści. Każda krowa otrzymuje odpowiednio dobraną porcję paszy treściwej. System zarządzania Lely T4C dostarcza informacji na temat poboru paszy treściwej i pomaga poprawić stan zdrowia zwierząt.

Lely Juno

Zwiększanie pobierania paszy nigdy nie było takie proste

Lely Juno przejmuje zadanie podgarniania paszy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki regularnemu podgarnianiu krowy zawsze mają dostęp do paszy. Każda, nawet stojąca niżej w hierarchii stada krowa może pobierać paszę niezbędną do utrzymania optymalnego stanu żwacza i rozwoju.

Lely Calm

Optymalny wzrost i rozwój cieląt

Skróć okres odpajania cieląt i pomóż im stać się silnymi, zdrowymi i wydajnymi krowami, stosując automat Lely Calm. Automat do odpajania dostarcza mleko w odpowiedniej temperaturze i zapewnia wgląd w dane na temat poboru mleka przez każde cielę.

Niezrównana obsługa serwisowa

Nawet po sfinalizowaniu zakupu oferujemy pomoc w zakresie optymalizacji produkcji.

Pomożemy Ci sporządzić plan finansowania pozwalający wdrożyć naszą koncepcję pracy w oborze.

Dlaczego nasze rozwiązania?

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowcy i krów oraz produkcja wysokiej jakości mleka. To właśnie gwarantuje nasza koncepcja organizacji pracy obory. Od doju po żywienie oraz od pielęgnacji po oświetlenie obory.

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij