Elastyczność, swoboda wyboru i dobre samopoczucie hodowcy bydła mlecznego przy zachowaniu optymalnych parametrów produkcji i wysokiej jakości mleka. Wydajna, przyjazna dla zwierząt i wymagająca mniej kosztów praca. Właśnie wokół tych problemów skupia się uwaga wszystkich hodowców bydła na całym świecie.

Każdy musi sam odnaleźć się w tej codziennej rzeczywistości, nie zapominając o swoich celach długoterminowych. W swojej pracy hodowcy mogą korzystać z pomocy lekarzy weterynarii i doradców ds. żywienia, a także wybierać dopasowane do potrzeb wyposażenie obory i rozwiązania technologiczne. Rolnicy z całego świata od ponad dwudziestu lat korzystają z naszych (zautomatyzowanych) systemów. Podstawowymi cechami oferowanych przez nas rozwiązań są wydajna praca i dbałość o zdrowie krów.

Nasze rozwiązania

Wszystkie nasze produkty uzupełniają się nawzajem

Dój

Produkcja wysokiej jakości mleka wymaga czasu i uwagi. Wymaga również zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz podejmowania właściwych decyzji zgodnych z celami hodowcy. Nasze rozwiązania z zakresu zautomatyzowanego doju pomagają podejmować właściwe decyzje pozwalające na osiągnięcie tych celów.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Utrzymanie i pielęgnacja

Przyjazne dla zwierząt i produktywne otoczenie pomaga zapewnić optymalny stan zdrowia i dobrostan zwierząt. Wydłuża także cykl laktacji. Wybór najlepszego i najwygodniejszego projektu obory i wykorzystanie odpowiednich zasobów wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie krów. Pozwala także zwiększyć produkcję mleka i obniżyć koszty.

Zdrowie zwierząt

Zdrowe krowy to podstawa każdego gospodarstwa produkującego mleko. Ponadto zdrowie stada przynosi hodowcom wymierne korzyści. Brak problemów w tym zakresie pozwala hodowcom skoncentrować się na zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości.

Dairy XL

Dairy XL pomaga dużym (nowym) gospodarstwom produkującym mleko z całego świata wdrażać systemy automatyczne i rozwijać się. Integrując ludzi, zwierzęta i technologię, pomagamy gospodarstwom produkować możliwie najwięcej mleka najwyższej jakości i osiągnąć maksymalną wydajność.

Zarządzanie gospodarstwem

Dane naszych klientów znajdują się w całym gospodarstwie, a także generuje je wielu osób odwiedzających gospodarstwo lub odbierających z niego produkty. Na podstawie tych danych kształtuje się cyfrowy ekosystem, w którym kierunek jego rozwoju jest określany przez naszych klientów. Nowe czujniki, potężne algorytmy, sztuczna inteligencja, miniaturowe komputery; wszystko jest połączone.

Zdrowie i wolny ruch krów

Zdrowie i dobrostan krów mają kluczowe znaczenie dla wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Tylko zdrowa i wolna od stresu krowa może mieć odpowiednią produktywność. Gwarantuje to wolność przemieszczania się zapewniona zgodnie z koncepcją swobodnego ruchu krów. Krowy same decydują o tym, kiedy chcą jeść i pić, kiedy odpoczywać, a kiedy być dojone. Możliwość przestrzegania naturalnego rytmu stymuluje krowy do aktywności i zwiększa ilość wytwarzanego mleka.

swobodny przepływ krów
#Zdrowie i dobrostan krów mają kluczowe znaczenie dla wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją mleka

Bardziej wydajny i zrównoważony sposób pracy

Nasze rozwiązania dla obór skupiają się na koncepcji wolnego ruchu krów. Nie tylko krowy zyskują dzięki niemu więcej swobody. Również hodowcy korzystają z większej elastyczności w zakresie codziennych czynności, pracują bowiem bardziej wydajnie,  z mniejszym wysiłkiem.

Systemy zarządzania pozwalają na łączenie ze sobą kilku procesów, np. doju i żywienia. Dane o zwierzętach dostarczane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Oprócz usług i produktów przeznaczonych do wykorzystania w oborze hodowcy bydła mlecznego znajdą w naszej ofercie rozwiązania pozwalające wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, np. małe turbiny wiatrowe dla gospodarstw. Nasza firma również korzysta z samodzielnie wytwarzanej, ekologicznej energii. W ten sposób chcemy ograniczyć nasze zużycie energii oraz obniżyć koszty.

Wolność wyboru

Hodowcy bydła w ponad 40 krajach z powodzeniem korzystają z naszych systemów. Do doju, pielęgnacji oraz żywienia zwierząt. Długofalowa współpraca skupiona jest na klientach i ich określonych celach. 

Otrzymują oni wolność wyboru zautomatyzowanych systemów pomagających osiągnąć wyznaczone cele. Korzystają też ze spersonalizowanych porad i wsparcia technicznego.

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowców i ich krów.

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top