Spory

Strona internetowa Lely podlega prawu obowiązującemu w Holandii lub w kraju, w którym działa spółka stowarzyszona Lely Holding B.V. wybrana przez użytkownika na stronie głównej.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej strony internetowej (lub korzystania z niej) bądź z nią związane będą rozpatrywane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Holandii lub w kraju, w którym działa spółka stowarzyszona Lely Holding B.V. wybrana przez użytkownika na stronie głównej.

Top