Zastrzeżenia prawne & Prywatność

Informacje dostępne na stronie internetowej Lely są podane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej. Niektóre produkty przedstawione na stronie mogą nie być dostępne w danym kraju, a dostarczane produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszelkie prawa do tekstów, obrazów, logo, animacji, filmów, dźwięków, grafik oraz konfiguracji stron internetowych są zastrzeżone przez Grupę Lely. Niniejsza publikacja w całości jak i we fragmentach nie może być kopiowana ani publikowana w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu bądź jakiegokolwiek innego nośnika bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l.

Pomimo iż strony internetowe Lely zostały opracowane z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, pośrednie lub bezpośrednie, powstałe na skutek błędów bądź przeoczeń na stronach internetowych Lely. Wszelkie łącza na stronach internetowych Lely do stron innych podmiotów są udostępniane w celu zwiększenia wygody korzystania ze stron. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zamieszczoną na stronach innych podmiotów treść i nie identyfikuje się z nimi. Nie należy uznawać, że zamieszczenie łącza do strony innego podmiotu stanowi rekomendację lub aprobatę takich stron lub działań i informacji udzielanych przez takie podmioty. Użytkownik korzysta z łącza na własną odpowiedzialność.

Jeśli na którejkolwiek stronie internetowej Lely użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych, udostępnia je dobrowolnie. Takie dane są traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z Holenderski ustawą o ochronie danych. Lely zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszych stron internetowych w dowolnym momencie i/lub zawieszenia ich działania. 

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij