Lely East Sp. z o.o.


Lisi Ogon, ul. Pocztowa 2A
86-065 Łochowo
Polska

Tel.: +48 52 321 11 33
E-mail: biuro@lely.com

Zaplanuj trasę

Zadaj pytanie

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Chcesz znaleźć dealera czy potrzebujesz pomocy technicznej?

Kontakt

Szukaj

Prasa

Wszystkie pytania dotyczące naszej firmy, produktów i usług

Czy masz ogólne pytanie dotyczące naszej firmy? Kontakt dla prasy i mediów: 

Eveline van Wijmen
Brand & Communications 
Tel.: +31 (0) 6 51 94 47 48 
E-mail: evanwijmen@lely.com

Siedziba główna Lely

Lely Holding B.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
3147 PB  Maassluis
The Netherlands

Tel.: +31 (0)88 122 82 21

Top