Bedrijfsgegevens

Facts & Figures

Założenie

Założona w 1948 roku

Firma została założona przez Cornelisa i Arija van der Lely w holenderskim mieście Maassluis. Jej główna siedziba i zarząd znajdują się tam do dziś. Obecnie firmą zarządza drugie pokolenie rodziny Van der Lely.

Pracownicy

2300 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

Codziennie 2300 osób pracuje nad rozwiązaniami mającymi ułatwiać życie rolników.

Produkcja

2 zakładów produkcyjnych

Wykorzystując bogate doświadczenie, w 2 zakładach produkcyjnych pracujemy nad uzyskaniem jak najlepszych rezultatów, które następnie dostarczamy naszym klientom.

Badania i rozwój

3 działów badań i rozwoju

Nasze działy badań i rozwoju odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przez nas innowacyjnych rozwiązań. Na prace nad ulepszaniem produktów przeznaczamy 8% dochodów.

Patenty

1500 aktualnych patentów

Obecnie posiadamy ponad 1,500 aktualnych patentów chroniących nasze wynalazki.

Rynki

Klienci w ponad 50 krajach

Z naszych rozwiązań usprawniających pracę w oborach lub w polu korzystają rolnicy z ponad 50 krajów.

Sprzedaż

704 milionów euro

Osiągamy obroty w wysokości 704 milionów euro.

Ons bedrijf

Wizja i misja

Pomoc rolnikom z całego świata w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw. Zapewnianie porad i innowacyjnych rozwiązań pozwalających na skuteczne zarządzanie gospodarstwem.

Zrównoważony rozwój

W naszym przekonaniu zrównoważony rozwój polega na odpowiedzialnym traktowaniu ludzi, zwierząt i otoczenia. Tworząc zrównoważone produkty, dążymy do tego, aby świat, który przekażemy następnemu pokoleniu był lepszy. Pragniemy, aby z naszymi klientami łączyła nas długoterminowa, oparta na zaufaniu współpraca.

Innowacje

Przekonanie o sile innowacji pozwoliło nam już wprowadzić na rynek wiele rewolucyjnych produktów, które zmieniły oblicze branży rolniczej. Tylko niekonwencjonalne myślenie wychodzące poza schematy umożliwi nam dalsze wspieranie klientów w dokonywaniu wyborów, które pozwolą im osiągać wyznaczone cele, zarówno te związane z teraźniejszością, jak i czasem bardziej odległym.

Współpraca

Pracując na rzecz zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości oraz ułatwiania prowadzenia działalności w branży rolniczej, łączymy siły z wieloma organizacjami z całego świata. Podstawowymi zasadami naszej współpracy są zrównoważony rozwój i innowacyjność.

Historia

Historia Lely rozpoczęła się ponad 70 lat temu od marzeniem dwóch braci, w Maassluis. Dziś jesteśmy innowacyjnymi liderami w projektowaniu i produkcji automatycznych systemów dla hodowców bydła mlecznego na całym świecie, których celem jest doskonalenie zrównoważonej produkcji mleka pozwalające zaspokoić światowe zapotrzebowanie.

Zarząd

Firma została założona przez Cornelisa i Arija van der Lely w holenderskim mieście Maassluis. Jej główna siedziba i zarząd znajdują się tam do dziś. Obecnie firmą zarządza drugie pokolenie rodziny Van der Lely.

Top