Innovatie

Innowacje to podstawa naszej działalności. Będąc jeszcze w bardzo młodym wieku założyciele firmy, Cornelis i Arij van der Lely rozpoczęli opracowywanie koncepcji mających na celu zmniejszenie ilości pracy, jaką wykonują rolnicy. Od momentu założenia w 1948 r. wprowadziliśmy na rynek wiele rewolucyjnych produktów, które zmieniły oblicze branży rolniczej.

Yellow Revolution

 

 

2014_yellow revolution CB.JPG

 

Nasze starania na rzecz poprawy komfortu pracy rolników dały początek wielu innowacyjnym produktom. Już na samym początku, w 1948 r., firma Lely wprowadziła na rynek zgrabiarkę kołowo-palcową. Dziesięć lat później dołączył do niej rozsiewacz nawozu.
Przetrząsacze z zakrzywionymi palcami są wykorzystywane i produkowane do dzisiaj. Prawdziwy przełom przyniósł ze sobą rok 1992, gdy wprowadzono automatyczny system doju Lely Astronaut. Oznaczało to nie tylko nowy sposób doju, ale nowy sposób pracy. Była do prawdziwa rewolucja dla gospodarstw produkujących mleko.

Zapewniając naszym klientom innowacyjne rozwiązania, które mogą wykorzystywać podczas pracy w polu i w oborze, pomagamy im w osiąganiu najlepszych wyników w zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz pozyskiwaniu energii.

Wydarzenie związane z wprowadzeniem na rynek rewolucyjnego dla rolnictwa produktu określamy mianem „Yellow Revolution”.

Koncepcja ta ma swój początek w 2005 roku. Od tamtej pory Yellow Revolution miała miejsce dziewięć razy.

Własne biuro patentowe

Ochrona własności intelektualnej nierozerwalnie łączy się z kreatywnością i opracowywaniem nowych koncepcji. W 2016 r. posiadamy 1,600 aktywnych patentów, a pod względem ich stosowania jesteśmy w pierwszej dziesiątce holenderskich firm. Lely należy do czołowych międzynarodowych firm i instytucji naukowych posługujących się największą liczbą patentów.

Przyszłość

Tylko niekonwencjonalne myślenie wychodzące poza schematy umożliwi firmie Lely wspieranie klientów w dokonywaniu wyborów, które pozwolą im osiągać wyznaczone cele, zarówno te związane z teraźniejszością, jak i czasem bardziej odległym. Przyszłość branży rolniczej coraz ściślej związana jest z automatyzacją i systemami przetwarzania danych.

Właściwe uporządkowanie danych umożliwia stały dostęp do informacji o zdrowiu krów oraz wynikach pracy. Narzędzie Lely T4C do zarządzania stanowiące element systemów do automatycznego doju i żywienia to pierwszy krok w gromadzeniu tych danych.

Ostatecznym celem jest połączenie wszystkich dostępnych danych dotyczących doju, żywienia i rozmnażania. Dzięki temu hodowcy będą mogli podejmować właściwe decyzje i pracować (jeszcze bardziej) wydajnie. Działania takie zbliżają nas do zapewnienia
zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości w rolnictwie.

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top