Nasza wizja

Zrównoważona, dochodowa i świetlana przyszłość w rolnictwie

Rolnictwo to dynamiczny sektor gospodarki, przed którym stoi poważne zadanie: wyżywienie rosnącej populacji. Do 2050 roku liczebność populacji osiągnie dziewięć miliardów. Oznacza to, że produkcja żywności musi wzrosnąć o 70%. Zwiększenie produkcji żywności wymaga zastosowania w rolnictwie rozwiązań zapewniających wydajność. Konieczne jest także utrzymanie odpowiedniej jakości przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i innowacyjnego podejścia. Musimy szanować nie tylko ludzi, ale też zwierzęta.

Jednocześnie otoczenie, w którym działają nasi klienci – hodowcy bydła mlecznego i usługodawcy – nieustannie się zmienia. Oznacza to, że zapewnianie zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości to nie jednorazowe zadanie, a ciągły proces.

Codziennie pomagamy naszym klientom z całego świata w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw. Firma Lely wspiera ich, zapewniając porady i innowacyjne, dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Teraz i w przyszłości.

Nasza misja

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań pomagających klientom osiągać wysoką wydajność produkcji mleka pozwalającą zaspokoić światowe zapotrzebowanie oraz zachować zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W celu sprostania obecnej sytuacji i wyzwaniom jutra stoi przed nami najważniejsze zadanie polegające na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, które pomogą naszym klientom w osiąganiu najlepszych wyników w zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz
pozyskiwaniu energii. 

Przez cały czas inspirujemy i motywujemy naszych pracowników do tworzenia nowych, innowacyjnych koncepcji. Rozwiązania te ułatwiają życie hodowców i usługodawców, pozwalają im osiągać sukces oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wolność wyboru naszych klientów jest fundamentem, na którym opierają się nasza wizja i misja. Życzenia i potrzeby klientów firmy Lely determinują sposób, w jaki udzielamy im wsparcia i pomocy.

Zdrowa przyszłość

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w branży produkcji mleka pojawiło się kilka nowych technologii. Wspólnie byliśmy świadkami wprowadzenia na rynek pierwszego robota udojowego i zaawansowanego oprogramowania dostarczającego informacji na temat stanu poszczególnych krów. Ich podstawą były naturalne zachowania krów.

Naszym zdaniem istnieje wiele sposobów na poprawę wydajności gospodarstw pozwalających na odpowiedzialne traktowanie zwierząt i środowiska. Pomogą w tym jeszcze dokładniejsze pomiary i dalej posunięta integracja sprzętu i oprogramowania.

Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego uważamy, że praca na rzecz dochodowej, rentownej i świetlanej przyszłości w rolnictwie jest naszym obowiązkiem. Możemy tego dokonać dzięki innowacyjnym pomysłom i ulepszeniom. Musimy szanować nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Dzięki nam zdrowa przyszłość może stać się faktem.

Lely - film o firmie

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top