Nasza wizja

Rolnictwo to dynamiczny sektor gospodarki, przed którym stoi poważne zadanie: wyżywienie rosnącej populacji. Do 2050 roku liczebność populacji osiągnie dziewięć miliardów. Oznacza to, że produkcja żywności musi wzrosnąć o 70%. Zwiększenie produkcji żywności wymaga zastosowania w rolnictwie rozwiązań zapewniających wydajność. Konieczne jest także utrzymanie odpowiedniej jakości przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i innowacyjnego podejścia. Musimy szanować nie tylko ludzi, ale też zwierzęta.

"Zrównoważona, dochodowa i świetlana przyszłość w rolnictwie."

Jednocześnie otoczenie, w którym działają nasi klienci – hodowcy bydła mlecznego i usługodawcy – nieustannie się zmienia. Oznacza to, że zapewnianie zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości to nie jednorazowe zadanie, a ciągły proces.

Codziennie pomagamy naszym klientom z całego świata w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw. Firma Lely wspiera ich, zapewniając porady i innowacyjne, dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Teraz i w przyszłości.

Lely Future Farm Vision - Polish

Nasza misja

W celu sprostania obecnej sytuacji i wyzwaniom jutra stoi przed nami najważniejsze zadanie polegające na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, które pomogą naszym klientom w osiąganiu najlepszych wyników w zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz pozyskiwaniu energii.

"Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań pomagających klientom osiągać wysoką wydajność produkcji mleka pozwalającą zaspokoić światowe zapotrzebowanie oraz zachować zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju."

Przez cały czas inspirujemy i motywujemy naszych pracowników do tworzenia nowych, innowacyjnych koncepcji. Rozwiązania te ułatwiają życie hodowców i usługodawców, pozwalają im osiągać sukces oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wolność wyboru naszych klientów jest fundamentem, na którym opierają się nasza wizja i misja. Życzenia i potrzeby klientów firmy Lely determinują sposób, w jaki udzielamy im wsparcia i pomocy.

Introduction

Świat potrzebuje hodowców, zarówno teraz, jak i w przyszłości. A hodowcy zasługują na to, aby ich przyszłość była pomyślna, zrównoważona i dochodowa. Świetlana przyszłość, w której mogą dokonywać wyborów koniecznych do realizacji swoich marzeń i ambicji.

Jesteśmy przekonani, że nasza koncepcja „gospodarstwa przyszłości” im to umożliwi. Gospodarstwo przyszłości jest w pełni zrobotyzowane i obejmuje zintegrowane rozwiązania działające przez całą dobę. Działalność gospodarstwa skupia się na krowie, rutynowe działania są zautomatyzowane, a hodowca może skoncentrować się na naprawdę istotnych rzeczach. Zapraszamy na oprowadzanie po naszym gospodarstwie przyszłości i zachęcamy do otwarcia się na naszą wizję zrównoważonego, przyjemnego i dochodowego rolnictwa z perspektywami.

Lely Farm of the Future - PL

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top