Nasza wizja

Rolnictwo to dynamiczny sektor gospodarki, przed którym stoi poważne zadanie: wyżywienie rosnącej populacji. Do 2050 roku liczebność populacji osiągnie dziewięć miliardów. Oznacza to, że produkcja żywności musi wzrosnąć o 70%. Zwiększenie produkcji żywności wymaga zastosowania w rolnictwie rozwiązań zapewniających wydajność. Konieczne jest także utrzymanie odpowiedniej jakości przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i innowacyjnego podejścia. Musimy szanować nie tylko ludzi, ale też zwierzęta.

"Zrównoważona, dochodowa i świetlana przyszłość w rolnictwie."

Jednocześnie otoczenie, w którym działają nasi klienci – hodowcy bydła mlecznego i usługodawcy – nieustannie się zmienia. Oznacza to, że zapewnianie zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości to nie jednorazowe zadanie, a ciągły proces.

Codziennie pomagamy naszym klientom z całego świata w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją i prowadzeniem gospodarstw. Firma Lely wspiera ich, zapewniając porady i innowacyjne, dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Teraz i w przyszłości.

Nasza misja

W celu sprostania obecnej sytuacji i wyzwaniom jutra stoi przed nami najważniejsze zadanie polegające na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, które pomogą naszym klientom w osiąganiu najlepszych wyników w zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz pozyskiwaniu energii.

"Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań pomagających klientom osiągać wysoką wydajność produkcji mleka pozwalającą zaspokoić światowe zapotrzebowanie oraz zachować zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju."

Przez cały czas inspirujemy i motywujemy naszych pracowników do tworzenia nowych, innowacyjnych koncepcji. Rozwiązania te ułatwiają życie hodowców i usługodawców, pozwalają im osiągać sukces oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wolność wyboru naszych klientów jest fundamentem, na którym opierają się nasza wizja i misja. Życzenia i potrzeby klientów firmy Lely determinują sposób, w jaki udzielamy im wsparcia i pomocy.

FOTF-PL.jpg

Gospodarstwo Przyszłości 2035

Świat wokół nas gwałtownie się zmienia. Liczba ludności na świecie rośnie i przewiduje się, że do roku 2050 nastąpi wzrost zapotrzebowania na żywność rzędu 50–70%. Ludzie oczekują od hodowców, by wytwarzali produkty mleczne w bardziej zrównoważony sposób i coraz częściej chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność i jak jest produkowana. A jednocześnie na całym świecie trwają zażarte dyskusje na temat zaostrzenia przepisów dotyczących hodowli bydła.

W takim zmiennym środowisku działamy. Gospodarstwo przyszłości, to takie, które jest w pełni akceptowalne dla społeczeństwa, hodowców i zwierząt. Takie, które definiuje hodowcę, jego rolę i postrzeganie w społeczeństwie. Punktem centralnym rolnictwa przyszłości będzie hodowca.

Obszary wpływu

Mimo zmian, nasz cel pozostaje niezmienny: „Ułatwiać życie rolnikom”. W nadchodzących latach nadal będziemy wprowadzać innowacje pomagające rozwiązać główne wyzwania gospodarstw przyszłości. Innowacje będziemy wprowadzać w oparciu o pięć zagadnień stanowiących podstawę Gospodarstwa Przyszłości. 

Konsumenci, politycy, media, organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt coraz głośniej domagają się zmian w sektorze produkcji żywności. Firma Lely chce i potrafi być częścią tych zmian. Dla Gospodarstwa Przyszłości, stworzonego w perspektywie 2035 roku, najważniejsze są następujące zagadnienia dotyczące innowacji.

 

Impact areas

Dobrostan

Społeczeństwo wymaga większych postępów w zakresie dobrostanu zwierząt. Co oznacza, że musimy kontynuować wprowadzanie innowacji w tej kwestii. Nasza zasada wolnego ruchu krów pozwala krowom wieść życie możliwie zbliżone do naturalnego. Pomaga w tym także system automatycznego doju i żywienia. Na dobrostan krów pozytywny wpływ ma również wypas pastwiskowy i wczesne wykrywanie ewentualnych chorób. Ale trzeba zrobić więcej.

Poprawa jakości środowiska

Musimy nadal robić, co w naszej mocy, aby ograniczyć wpływ hodowli bydła mlecznego na środowisko i szybciej zmierzać w kierunku hodowli w cyklu zamkniętym. I nie chodzi tylko o emisje azotu, ale też metanu, jakość wody, zużycie energii, zdrową glebę i bioróżnorodność. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, musimy intensywnie wprowadzać innowacje.

Ekologiczne produkty mleczne o dużej wartości odżywczej

Mleko to niezwykły płyn, zawierający przeszło 400 zdrowych składników. Celem naszego gospodarstwa przyszłości jest produkcja wysokiej jakości produktów mlecznych w sposób zrównoważony i możliwy do prześledzenia. Oznacza to na przykład zwrócenie uwagi na geny krów i ich dietę, co przekłada się na lepszy smak i jakość mleka. Dzięki temu krowa daje z siebie to co najlepsze, czyli przetwarza paszę w pożywną żywność.

Poparcie ze strony konsumentów

Konsumenci coraz krytyczniej patrzą na hodowle, a ich poparcie staje się coraz ważniejsze. Wyzwaniem jest zbliżenie do siebie hodowcy i konsumenta. Konsumenci żądają pełnej przejrzystości, ale sami coraz mniej znają życie w gospodarstwie, co jest widocznym skutkiem urbanizacji. Aby łańcuch dostaw był bardziej transparentny, potrzeba (o wiele) więcej pracy.

Kapitał hodowców

Rolnictwo to nie praca, tylko sposób życia. Hodowcy powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Musimy wspierać hodowców, aby gospodarstwa były rentowne i realizowały uczciwy i dochodowy model biznesowy. Gospodarstwa nie tylko produkują żywność ale są istotne dla społeczeństwa, cieszą się jego uznaniem i poparciem. Gospodarstwo żywi nie tylko nas, ale i hodowcę.

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top