Introduction

Nasz Zarząd odpowiada za strategię Lely zorientowaną na innowacje, wzmocnienie kanału dystrybucji, większe skupienie na kliencie oraz dalszy pomyślny rozwój firmy.

Działając jako organ kontrolny i doradczy Zarządu, Rada Nadzorcza odpowiada za wykonywanie stałego nadzoru tak, aby firma Lely nadal była dobrze prosperującym, rodzinnym biznesem.

Zarząd

André van Troost Chief Executive Officer (CEO)

‘Od 1948 roku służymy rolnikom na całym świecie. W naszym DNA leży przekształcanie dzisiejszych wyzwań związanych ze zmieniającym się środowiskiem w przyszłe możliwości. Wszystko w jednym celu: aby ułatwić życie rolnikom. Aby pomóc im zachować licencję na produkcję i pomóc wyżywić świat. Ta misja nigdy się nie zmieniła. Nie zmienił się również sposób, w jaki to robimy: poprzez realizację gospodarstwa przyszłości z innowacyjnymi rozwiązaniami i usługami, które stawiają potrzeby rolnika w centrum uwagi.’

Ronald Eikelenboom Chief Financial Officer (CFO)

‘Praca na farmie przyszłości wymaga solidnej strategii i zdrowej sytuacji finansowej, aby zrealizować nasze długoterminowe ambicje. Dysponując odpowiednimi ludźmi, procesami i środowiskiem pracy, realizujemy innowacyjne propozycje, które przyczyniają się do tworzenia farmy przyszłości. Nasze zespoły w działach finansów, prawnym, podatkowym oraz ds. ryzyka i zgodności z przepisami są kompasem umożliwiającym dokonywanie właściwych wyborów w ramach realizacji naszych strategii i zapewniającym silną pozycję Lely wobec wszystkich interesariuszy.’

Martijn Boelens Chief Technology Officer (CTO)

‘Rolnictwo przyszłości dotyczy licencji rolników na produkcję. Jak możemy jeszcze bardziej poprawić dobrostan zwierząt, zmniejszyć wpływ na środowisko i zbudować pomost między konsumentem a rolnikiem? Wierzymy, że można to osiągnąć dzięki inteligentnym innowacjom, które sprostają tym wyzwaniom. Cyfryzacja odgrywa w tym ważną rolę. W jaki sposób możemy pomóc rolnikowi w daleko idącej cyfryzacji jego gospodarstwa, zapewniając jednocześnie, że odbywa się to w bezpiecznym środowisku? Są to wyzwania, przed którymi wspólnie stoimy, tworząc gospodarstwo przyszłości.’

Gijs Scholman Chief Commercial Officer (CCO)

‘To, jak wygląda gospodarstwo przyszłości, zależy w dużej mierze od położenia geograficznego i rodzaju gospodarstwa. Naszym celem jest oferowanie rewolucyjnych propozycji, które odpowiadają tym różnicom. Nasza ogólnoświatowa sieć Lely Center zapewnia, że rozwiązania te faktycznie docierają do rolników i są wdrażane we właściwy sposób. Po uruchomieniu nasza sieć Lely Center jest zawsze w pobliżu, aby wspierać i doradzać w razie potrzeby. A ponieważ nie istnieje tylko jedno przyszłe gospodarstwo, rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb.’

Marijke Jansen Chief Operations Officer (COO)

‘W Lely pracują ludzie z pasją, którzy są dumni z tego, co robią i nieustannie starają się wspierać rolników w ich codziennej pracy: żywieniu świata. Dalszy rozwój łańcucha dostaw, kompetencji w zakresie sprzedaży i usług oraz propozycji ma kluczowe znaczenie dla dalszego wprowadzania zmian w hodowli bydła mlecznego w przyszłości. Praca w gospodarstwie przyszłości jest wspaniałym wyzwaniem dla naszych legendarnych pracowników.’

Rada Nadzorcza

Alexander van der Lely Przewodniczący

‘Alexander rozpoczął pracę w rodzinnej firmie od razu po ukończeniu studiów i zajmował wiele stanowisk w Grupie Lely. Jako CEO, którym był przez 15 lat, Alexander skupiał się na ogólnej strategii, badaniach i rozwoju, innowacjach oraz rozwijaniu działalności firmy. W tym okresie z firmy zajmującej się budową maszyn rolniczych Lely stała się światowym liderem w dziedzinie robotów i zarządzania danymi w gospodarstwach produkujących mleko. Pod koniec 2019 roku Alexander zdecydował się ustąpić ze stanowiska, powołał Radę nadzorczą firmy Lely i został jej przewodniczącym.’

Dirk de Groot Członek Rady Nadzorczej

‘Dirk jest obecnie prezesem CGI na Europę Północno-Zachodnią Środkowo-Wschodnią. Posiada imponujące osiągnięcia w dziedzinie IT i transformacji cyfrowej oraz bogate i cenne doświadczenie w zakresie zarządzania. Dirk jest również członkiem Zarządu NL Digital, członkiem Zarządu Digicampus oraz współzałożycielem DiTTLab. To inicjatywy, które łączą ludzi i organizacje w celu stymulowania współtworzenia i innowacji.’

John Quist Członek Rady Nadzorczej

‘John jest CEO i prezesem zarządu Unica Groep BV, sieci firm oferujących usługi zapewniające komfortowe, bezpieczne i zrównoważone budynki i otoczenie. John posiada ponad 30 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach, w tym w KPN i VolkerWessels Telecom. Na swoim obecnym stanowisku przyczynił się do przekształcenia rodzinnej działalności Unica w wydajną i intensywnie rozwijającą się firmę, zachowując jednocześnie wartości firmy rodzinnej.’

Lisbet Thyge Frandsen Członek Rady Nadzorczej

‘Lisbet ma ponad 30-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Ostatnio pełniła rolę Senior Vice President grupy Grundfos. Lisbet posiada tytuł inżyniera budownictwa i ma ogromne doświadczenie w pracy jako konsultant oraz w branży high-tech. Ponad 15 lat zasiadała w radach nadzorczych. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie zarządzania technologiami, strategii, innowacji, realizacji celów gospodarczych, wartości i kultury oraz pracy w radach nadzorczych. Lisbet należy także do Danish Industry Foundation i Danish Academy of Technical Sciences.’

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top