Informacje o Farm Management Support

Praca działu Farm Management Support skupia się w pierwszej kolejności: optymalizacji naszej koncepcji obory pod kątem Twojego gospodarstwa, zgodnie z Twoimi wymaganiami. Niezależnie od tego, czy właśnie planujesz przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia, czy korzystasz już z naszych produktów i systemów do zarządzania, przed, podczas i po rozpoczęciu używania danego narzędzia otrzymujesz od nas szereg wytycznych.

Bardziej doświadczonym użytkownikom pomagamy zoptymalizować zarządzanie gospodarstwem. Możemy na przykład wspólnie przyjrzeć się codziennym rutynowym czynnościom, pracy oraz systemom zarządzania. Te wskazówki i wsparcie pomagają zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Jak działa Farm Management Support

Trzyetapowe wsparcie

Przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia nie jest procesem krótkookresowym. Właśnie z tego powodu, jak również dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności, oferujemy klientom z całego świata dokładne wskazówki pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomagamy także przygotować się do nowego systemu pracy. Robimy to w trzech etapach:

  1. Przed uruchomieniem: pomoc podczas przygotowań do uruchomienia systemu odbywa się zgodnie z opracowaną koncepcją i w ścisłej współpracy z doradcą żywieniowym i innymi specjalistami.
  2. W trakcie uruchomienia: pomagamy doprowadzić krowy do robota, aby pomóc im nauczyć się nowego system doju. A inżynierowie serwisu instalują dodatkowe wyposażenie. 
  3. Po uruchomieniu: nadal udzielamy wszelkich niezbędnych wskazówek i wsparcia w celu optymalizacji zadządzania gospodarstwem.

‘Ogólny stan zdrowia, liczba urodzeń i produkcja mleka w naszym gospodarstwie uległy poprawie.’

Nasza koncepcja obory

wolny ruch krów

Nasza koncepcja obory oparta jest na zasadzie wolnego ruchu krów. Krowy same i bez żadnych przeszkód decydują o tym, kiedy chcą jeść i pić, kiedy odpoczywać, a kiedy udać się na dój. Bez przymusu wchodzą do robota udojowego.

Wolny ruch krów wpływa na codzienne zarządzanie, strategię żywienia oraz układ przestrzenny obory. Zapewnienie właściwego wolnego ruchu krów to także efekt odpowiedniego umiejscowienia systemu doju, kuchni paszowej oraz produktów do utrzymania obory, jak również organizacji codziennych czynności – wszystkie te czynniki pozwalają osiągnąć założone cele, czy to związane z ograniczeniem nakładów pracy, poprawą stanu zdrowia krów lub produkcją, czy wreszcie wygospodarowaniem większej ilości czasu dla rodziny i przyjaciół.

Wolny ruch krów

Nasze usługi

Dla bardziej dogłębnej analizy działalności

Lely Benchmark

Lely Benchmark to element programu do zarządzania Time for Cows. Pozwala on na właściwą interpretację informacji dotyczących zarządzania gospodarstwem. Benchmark pozwala m.in. na porównywanie wyników swojego stada z danymi z zaprzyjaźnionych sąsiednich gospodarstw.

YourGuide

YourGuide to dostępne w formie cyfrowej materiały związane z systemem zarządzania Time for Cows. Zawiera on wiele informacji dotyczących automatyzacji i zarządzania. Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii nieporuszonych w Poradniku.

Web Advice

Narzędzie Web Advice pozwala na porównywanie indywidualnych danych dotyczących działalności z danymi innych gospodarstw. W tym celu wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez klientów z całego świata. Oprócz narzędzi do porównywania Web Advice zawiera także wiele praktycznych porad. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia w systemie do zarządzania Time for Cows.

Farming insights

Dowiedz się, jak jeszcze możesz udoskonalić swoje gospodarstwo.

Nasi doradcy  z działu Farm Management Support nieustannie pracują nad ulepszaniem procesu wdrożenia automatycznego systemu doju. Przeprowadzają testy w oborach i korzystają z przekazywanej przez klientów wiedzy dotyczącej stosowanych rozwiązań Lely. Dzięki temu zdobywają cenne informacje, które pomogą Ci zarządzać gospodarstwem w  jeszcze bardziej wydajny i efektywny sposób.

Badanie wpływu systemu Lely Meteor na Digital Dermatitis (choroba Mortellaro)

11 grudnia 2017

Badanie wpływu systemu Lely Meteor na Digital Dermatitis (choroba Mortellaro)

Zdrowie racic może mieć znaczący wpływ na zachowanie się krów. Choroby racic mogą powodować ból i dyskomfort oraz są jednym z głównych powodów uboju krów mlecznych. Podczas ostatniej Krajowej Konferencji na temat bydła mlecznego w Wielkiej Brytanii, Lely przedstawiło badania dotyczące systemu Lely Meteor i jego wpływu na Digital Dermatitis (DD) u krów mlecznych.

Dowiedz się więcej

Farm Management Support dla

Lely Vector

Elastyczność zadawania świeżej paszy

Zwiększ skuteczność swojej strategii żywienia, podając swoim krowom kilka razy dziennie świeże, dobrze wymieszane porcje paszy. Nie musi to wymagać dodatkowego czasu. System Lely Vector ogranicza potrzebne nakłady pracy, pozwala obniżyć koszty paszy i paliwa oraz dostarcza krowom świeżej paszy, pomagając im zachować zdrowie i wysoką produktywność.

Lely Astronaut

Naturalny sposób doju

Automatyczny system doju pozwala zwiększyć ilość uzyskanego mleka i zapewnia wgląd w dane w każdym miejscu i o każdej porze. System doju gromadzi dla każdej krowy dane dotyczące produkcji mleka i stanu zdrowia. Wszelkie niepokojące zmiany są zgłaszane, co pozwala poświęcić więcej czasu krowom, które potrzebują szczególnej opieki.

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top