W firmie Lely bezpieczeństwo ludzi i zwierząt jest najwyższym priorytetem. Chemikalia mogą być produktami niebezpiecznymi, a zatem trzeba wiedzieć, jak się z nimi prawidłowo obchodzić podczas użytkowania i przechowywania. Postępowanie z tymi produktami i ich wykorzystywanie może się różnić w zależności od sytuacji.

Każda sytuacja jest wyjątkowa. Weźmy choćby pod uwagę lokalne przepisy i regulacje, które różnią się w poszczególnych krajach, wskutek czego mogą mieć inne znaczenie dla naszego gospodarstwa, a inne dla gospodarstwa sąsiada. Warunki spełnienia wymogów nie zawsze są jednoznaczne, trzeba więc rozumieć zasady, które za nimi stoją, by móc się do nich stosować odpowiednio do własnej sytuacji. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa sobie, swojej rodzinie, pracownikom, zwierzętom, a także środowisku naturalnemu.  

Pora na przerwę

Obejrzyj blogi z naszymi ekspertami do spraw środków chemicznych

Czy wiesz, które produkty są produktami niebezpiecznymi? Jak je rozpoznać? Jak je prawidłowo przechowywać? Co robić w sytuacji awaryjnej?

Zachęcamy do śledzenia bloga naszych ekspertów i zyskania w ten sposób szerszej wiedzy na sprawy bezpieczeństwa chemicznego i przechowywania artykułów chemicznych. Znajdują się tu omówienia kilku zagadnień oraz przykłady z życia i praktyczne wskazówki, a szczegółowe informacje podane są w oparciu o doświadczenia zawodowe ekspertów.

Blog 11 „Preparaty biobójcze” 27/06/2022

Czym dokładnie są preparaty biobójcze (biocydy)? I skąd klient ma wiedzieć, czy produkt rzeczywiście działa tak, jak powinien? Odpowiedzi znaleźć można już teraz na Blogu 11 – „Preparaty biobójcze”

Blog 11 „Preparaty biobójcze”

Podstawy

Bezpieczne miejsce przechowywania to miejsce, w którym jest to dozwolone i możliwe

Należy znaleźć oddzielone i zacienione miejsce z drogami ewakuacyjnymi, stałą temperaturą i wentylacją. Ważne jest wyraźne i widoczne oznaczenie oraz stałe miejsce przechowywania produktu. Dzięki temu każdy będzie miał dostęp do informacji. Należy korzystać z palet wychwytowych i szafek chemicznych dla tych produktów oraz dodać karty środków chemicznych Lely zawierające instrukcje bezpieczeństwa. Dodatkowo należy upewnić się, że dostępne są wszystkie środki ochronne, jak np. płyn do przemywania oczu, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, środki przeciwpożarowe i karty charakterystyki. Należy przestrzegać krajowych przepisów o wytycznych dotyczących przechowywania środków chemicznych.

Podczas pracy ze środkami chemicznymi należy chronić siebie i środowisko

Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej, jak np. rękawice i okulary ochronne lub maski. Należy pracować spokojnie w zorganizowanym środowisku roboczym. Osoby korzystające z tych produktów powinny wiedzieć co robią, znać produkty oraz zapoznać się z zasadami bezpiecznego ich stosowania. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami BHP dotyczącymi miejsc pracy.

Dlaczego warto wybrać współprace z nami?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top