Content

Na całym świecie pod wpływem takich wyzwań, jak zmiana klimatu, rosnąca populacja i bardziej wymagające społeczeństwo, pojawiła się potrzeba nowych perspektyw dla prowadzenia rentownych gospodarstw produkujących mleko. Hodowcy krów mlecznych borykają się także ze skutkami spadku dostępności wykwalifikowanych pracowników w całym łańcuchu dostaw, którego w coraz większym stopniu dotyka presja cenowa.

Duże gospodarstwa produkujące mleko mają przed sobą te i liczne inne wyzwania. Wraz z powiększaniem się gospodarstwa w coraz mniejszym stopniu chodzi o powielanie procesów, cięższą pracę czy zwiększanie skali działalności. Liczy się efektywne korzystanie z coraz szczuplejszych zasobów, przy jednoczesnej konieczności utrzymania wykwalifikowanego personelu i zapewnienia zgodności z przepisami.

Kontakt z Dairy XL

Nasze rozwiązania dla dużych gospodarstw produkujących mleko

Prowadzenie dużego gospodarstwa produkującego mleko oznacza borykanie się z takimi wyzwaniami, jak wytworzenie wartości dodanej dla mleka, efektywne gospodarowanie odchodami, czy wreszcie w nie mniejszym stopniu konieczność pozyskania akceptacji społecznej dla naszej branży i zmieniających się stale metod działania.

Wprowadzenie automatyki i technologii do hodowli krów mlecznych pozwoli na znaczne ograniczenie powtarzalnych czynności i zapewni korzyści związane z zatrudnianiem mniejszej liczby, ale za to bardziej wykwalifikowanych, pracowników. Jednocześnie, gdy obora zostanie zorganizowana pod kątem potrzeb krów i będzie dla zwierząt otoczeniem, w którym maksymalnie rozwinie się ich genetyczny potencjał, wzrasta dobrostan zwierząt.

Spójność gwarantuje rezultaty

Stworzenie otoczenia, w którym krowy, technologia i ludzie ze sobą współpracują, pozwala na uzyskanie najlepszych efektów w każdym z tych obszarów, a docelowo na poprawę wyników działalności. Gdy zarówno krowy, jak i technologia pracują dla hodowcy, ten zyskuje czas wolny, w którym może się skupić na innych procesach i podejmowaniu właściwych decyzji. Charakter pracy zmienia się z powtarzalnych czynności na skupienie uwagi tylko na tych krowach, które wymagają uwagi.

Pobierz ulotkę dotyczącą dojenia z Dairy XL

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dziękujemy!

Możesz pobrać plik za pomocą przycisku pobierania

Download the PDF
DXL21009 DXL Website update 2021-Rebus farm location10_PL.jpg

Hodowla bydła mlecznego w wymiarze cyfrowym

Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie i wiodącą pozycję w dziedzinie automatyzacji produkcji mleka, tworząc platformę zarządzania Lely Horizon. W nowoczesnym gospodarstwie produkującym mleko dane powstają w wielu miejscach. Dotyczą stanu zdrowia poszczególnych krów, produkcji, paszy, pracowników, finansów, dostawców itd. Cyfrowa platforma do zarządzania, tworzona na bazie algorytmów, jest nieodzowna przy analizie tych danych i ich przekształcaniu w przydane informacje dotyczące zarządzania, pomocne w codziennym gospodarowaniu i podejmowaniu decyzji strategicznych.

Lely Dairy XL

Specjaliści w dziedzinie automatyzacji dużych gospodarstw produkujących mleko

Różnica pomiędzy średnimi a dużymi gospodarstwami produkującymi mleko nie polega tylko na liczbach i ilościach, ale też na takich obszarach, jak zarządzanie pracownikami, stanem zdrowia krów i logistyką. Ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie automatyzacji produkcji mleka umożliwiło firmie Lely przeanalizowanie konkretnych parametrów i problemów większych gospodarstw produkujących mleko, dzięki czemu firma potrafi znaleźć rozwiązania dla każdego przypadku.

Lely Dairy XL to zespół specjalistów rozpowszechniających na całym świecie wiedzę i dzielących się doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania dużymi gospodarstwami produkującymi mleko. Zespół zapewnia wsparcie i szkolenia dla lokalnych organizacji Lely, a jednocześnie udziela pomocy według potrzeb dzięki bezpośrednim kontaktom z klientami. Oczywiście centralne miejsce zajmują cele klienta i każdorazowo bierze się pod uwagę całościową perspektywę.

Kontakt z Dairy XL

Społeczność Red Cow Community

Łączymy duże gospodarstwa produkujące mleko

Duże gospodarstwa produkujące mleko na całym świecie stają przed problemem stworzenia firmy, która stawi czoła wyzwaniom przyszłości, a jednocześnie utrzyma poparcie społeczne. Dzięki Red Cow Community, społeczności partnerskiej opartej na dzieleniu się inspiracjami, łączeniu ludzi i nawiązywaniu kontaktów, klienci Dairy XL zyskują nową wiedzę, która pozwala im poprawiać wyniki działalności poprzez odejście od dotychczasowych struktur.

Doświadczenia użytkowników Dairy XL z całego świata

Historie naszych klientów

Blyth Farm, Peeblesshire, Scotland 10 x Lely Astronaut Automatic Milking System

‘Colin Laird of Blythbridge Holsteins reviews the first 18 months of his Lely journey. Since installing 8 Astronaut A5 milking robots in his new shed in 2019, milk yields have increased by 17% and labour requirements have reduced. As of 2021, two further milking robots have been retrofitted in his existing building.’

Watch the full video Download the case study
Homestead Dairy, Plymouth, IN, USA 36 x Lely Astronaut milking system

‘After Brian and Jill Houin decided to take over the Homestead family farm they realized that they needed to do it different to be more efficient. For their new facilities which opened in 2017 they choose for the Lely system to milk their 2200 cows. “It's the future of dairy and it's the only way to dairy.”’

Watch the full video
Vallensgård, Ljusdal, Sweden From 16 to 1000+ cows

‘As an entrepreneur Jan-Erik Hansson always looks for opportunities that keeps him moving forward. At the very last moment, he opted for the Lely system because he realized that he would not find enough staff to work with a carousel with 60 places.’

Watch the full video
Agrargesellschaft Greisheim, Ilmtal, Germany An elegant solution

‘Rainer Ackermann visited a lot of farms before choosing for Lely because of our experience and the way the cows are arranged in the barn. “It was a more elegant solution than a rotary”. He also noticed that young people like the way of working much more.’

Watch the full video

Inni klienci oglądali również

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top