The highlights explained

Setting new standards

Wsparcie procesu decyzyjnego

Lely Horizon wykorzystuje inteligentne algorytmy oparte na doświadczeniach tysięcy hodowców bydła mlecznego na całym świecie. Ta aplikacja do zarządzania gospodarstwem prognozuje wyniki na podstawie wprowadzonych danych i sugeruje działania optymalizujące. Umożliwia klasyfikowanie profilów mleka pod względem bimodalności oraz dostosowywanie czasu przygotowania, co przekłada się na bezproblemowy dój.

Optymalny przebieg pracy w gospodarstwie

Lely Horizon sprawia, że dzień jest bardziej produktywny, uwalniając hodowcę od konieczności podejmowania rutynowych decyzji. Pomaga zoptymalizować przebieg pracy, dostarczając cennych informacji we właściwym czasie i miejscu. To dodatkowe wsparcie w codziennej pracy, które wspomaga planowanie czynności wykonywanych przy krowach, ułatwia życie i sprawia, że stado jest zdrowsze, a gospodarstwo bardziej rentowne.

Łączenie

Nie jest już konieczne przełączanie ekranów i aplikacji od różnych dostawców. Lely Horizon łączy dane o poszczególnych krowach z urządzeń Lely oraz informacje dostarczane przez rozwiązania od innych firm w jednej aplikacji. Pozwól innym dostawcom stać się częścią Twojego cyfrowego środowiska i synchronizuj wszystkie dane, których potrzebujesz. Lely Horizon to droga do efektywniejszej pracy i mniejszej liczby błędów.

Łatwość użytkowania

Aplikacja Lely Horizon wyznacza przyszłe standardy w zakresie łatwości obsługi. Intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Kontroluj dobrostan swojego stada i otrzymuj powiadomienia bezpośrednio na smartfona. Nawet wtedy, gdy wyjeżdżasz z gospodarstwa. Korzystaj z czytelnych i dostosowanych do potrzeb tablic wskaźników oraz porad zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Pobierz broszurę

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dziękujemy!

Możesz pobrać plik za pomocą przycisku pobierania

Download the PDF
Uzyskaj poradę z lokalnego Lely Center

Maksymalne wykorzystanie danych

Przejdź na wyższy poziom zarządzania gospodarstwem dzięki Lely Horizon. Odkryj zupełnie nową aplikację do zarządzania gospodarstwem, która prognozuje wyniki na podstawie wprowadzonych danych i sugeruje działania optymalizujące. Pracuj wydajniej i osiągnij swój cel – zdrowsze stado.

Horizon zapoczątkowuje erę, w której to dane wykonują najtrudniejszą pracę. Czas na to, aby każdy hodowca mógł skorzystać z informacji, które pozytywnie wpływają na rentowność, zrównoważony rozwój i satysfakcję z prowadzenia gospodarstwa. Tak, pozwala on również na przewidywanie i planowanie najważniejszych decyzji. Wszystkie istotne dane przetwarzane są w przyjazne dla użytkownika informacje i praktyczne porady. Otrzymasz mi powiadomienia o krowach, u których występuje podejrzenie ketozy we wczesnym stadium, dzięki czemu unikniesz wysokich kosztów leczenia.

Tutaj jak nigdy wcześniej użyteczna może okazać się cyfryzacja. Codzienne i zaplanowane rutynowe czynności wykonywane przy krowach staną się bardziej optymalne i wydajne. Aplikacja dostarcza właściwych informacji w odpowiednim czasie i miejscu. To najlepszy moment, aby połączyć wszystkie urządzenia i dostawców w gospodarstwie i wykorzystać inteligentne algorytmy, łączność oraz chmurę.

Wybierz odpowiedni poziom wsparcia

pakiet 1: Lely Horizon Control

Wybór pakietu Control to oszczędność czasu, większa mobilność i elastyczność pracy w gospodarstwie i poza nim oraz pełna gama korzyści z automatyzacji danych. Pozwól aplikacji przejąć zarządzanie gospodarstwem i przełożyć pracę na logiczne zadania, jednocześnie mogąc korzystać z podstawowych funkcji do dokładnej analizy wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Pakiet 2: Lely Horizon Advance

Usprawnij pracę gospodarstwa z Lely Horizon Advance. Porady dostarczane są w najwłaściwszym momencie, pozwalając szybko reagować i podejmować właściwe kroki. Przewidywania na tablicy wskaźników podają informacje o prognozowanych wynikach, pozwalając dążyć do realizacji ustalonego planu dla gospodarstwa.

Praktyczne doświadczenie
#Przyszłość Twojego gospodarstwa na wyciągnięcie ręki

Aplikacja Lely Horizon jest kompatybilna z naszymi systemami

Lely Vector

Elastyczność zadawania paszy

Zwiększ skuteczność swojej strategii żywienia, podając swoim krowom kilka razy dziennie świeże, dobrze wymieszane porcje paszy. Nie musi to wymagać dodatkowego czasu. System Lely Vector ogranicza potrzebne nakłady pracy, pozwala obniżyć koszty paszy i paliwa oraz dostarcza krowom świeżej paszy, pomagając im zachować zdrowie i wysoką produktywność.

Lely Astronaut

Naturalny sposób doju

Automatyczny system doju pozwala zwiększyć ilość uzyskanego mleka i zapewnia wgląd w dane w każdym miejscu i o każdej porze. System automatycznego doju gromadzi dla każdej krowy dane dotyczące produkcji mleka i stanu zdrowia. Wszelkie niepokojące zmiany są szybko zgłaszane, co pozwala poświęcić więcej czasu krowom, które potrzebują szczególnej opieki.

Farm Management Support

Pomoc podczas uruchamiania Horizon

Przejście na automatyczny system doju lub żywienia to poważny krok. Aby umożliwić Ci dalszą działalność bez przerywania pracy w gospodarstwie, oferujemy Ci pełne wsparcie. Pomożemy Ci dokonać właściwych wyborów i wdrożyć nowe metody pracy.

Zespół Lely Farm Management Support jest zaangażowany w cały proces i pomoże Ci zapoznać się ze sposobem obsługi aplikacji Lely Horizon.

Osiąganie optymalnych rezultatów pozwala zagwarantować ciągłość biznesu. Dlatego zalecamy zarówno proaktywną, jak i reaktywną optymalizację wyników firmy. W związku z tym analizujemy cały proces: od żywienia po dój. To pomaga zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Top