Platforma Lely Horizon wkrótce będzie zbierać i łączyć dane z większości urządzeń Lely, od partnerów i dostawców zewnętrznych oraz dotyczące stada i wprowadzanych parametrów. Centralnym punktem tej platformy są hodowca i zwierzę. Horizon interpretuje dane i przetwarza je na przydatne działania, zadania, alerty i raporty. Umożliwia wpisanie zadań i priorytetów w preferowaną codzienną rutynę hodowcy. Zapewnia wydajną pracę tak by krowa mogła być po prostu krową.

Przychody hodowcy to głównie marża, dlatego warto mieć oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem, które monitoruje jego wyniki finansowe. Zaledwie kilka elementów pozwoli na działanie, które zapewnią Ci trzymanie się właściwej linii kosztów.

Voorbeelden Horizon

Przewidywany uzysk mleka

Znajomość prognozowanej produkcji mleka na nadchodzące sześć miesięcy zapewnia możliwość planowania finansów w najbliższej przyszłości.

Marża na krowę

Przyjęta strategia żywienia ma istotny wpływ na wyniki! To ważne narzędzie do oceny rentowności gospodarstwa z rozbiciem na poszczególne krowy i czas oraz obliczania średniej marży gospodarstwa.

Monitorowanie stanu zdrowia

Twoją rolą, jako hodowcy, jest dbanie o swoje stado. Z pewnością chcesz, aby stan zdrowia krów był jak najlepszy i tu także pomóc może platforma Horizon.

Zadanie Zdrowie pozwala monitorować ogólny stan zdrowia zwierząt i wykrywać problemy na wczesnym etapie, poprzez szybkie działanie i zapobiegnie ich eskalacji. W alarmach oprogramowanie wskazuje wymagane działania i zapewnia dodatkowe informacje. Pracuj wydajnie, zarządzając wyjątkami. Dzięki wiedzy, która krowa wymaga dodatkowej uwagi, łatwiej wyznaczyć jest priorytety. Ciągłe monitorowanie i filtrowanie danych pomaga skupić się na krowach, które rzeczywiście wymagają uwagi, co prowadzi do bardziej wydajnej pracy, pozostawiając więcej czasu na inne działania.

Farm Management Support

Pomoc podczas uruchamiania Horizon

Przejście na automatyczny system doju lub żywienia to poważny krok. Aby umożliwić Ci dalszą działalność bez przerywania pracy w gospodarstwie, oferujemy Ci pełne wsparcie. Pomożemy Ci dokonać właściwych wyborów i wdrożyć nowe metody pracy.

Zespół Lely Farm Management Support jest zaangażowany w cały proces i pomoże Ci zapoznać się ze sposobem obsługi aplikacji Lely Horizon.

Osiąganie optymalnych rezultatów pozwala zagwarantować ciągłość biznesu. Dlatego zalecamy zarówno proaktywną, jak i reaktywną optymalizację wyników firmy. W związku z tym analizujemy cały proces: od żywienia po dój. To pomaga zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Top