Jako hodowca musisz codziennie wykonywać różne prace w oborze i określać ich ważność. Jednak często w ciągu dnia dochodzą różne dodatkowe czynności i możesz zapomnieć o jakimś zadaniu.

Dzięki Lely Horizon możesz je w pełni spersonalizować, zmieniając codzienne rutynowe czynności w jasne i proste zadania oraz w każdej chwili mieć dostęp do potrzebnych informacji. Zoptymalizuj przebieg pracy już dziś.

Czynności wykonywane przy krowie i trasy

System Horizon jest w pełni zsynchronizowany z zasadą wolnego ruchu krów, która jest bardzo ważna dla Lely. Pracuj mądrzej dzięki spersonalizowanym zadaniom i właściwie dobranym czynnościom wykonywanym przy krowie. Doskonałą funkcją optymalizującą czynności wykonywane przy krowie jest automatyczne wyznaczanie trasy, które prowadzi krowy do odpowiedniego miejsca w wybranym przez Ciebie czasie, np. w celu wykonania pielęgnacji racic czy inseminacji. Sposób pracy oparty na zadaniach stosowany w systemie Horizon to skuteczniejsze prowadzenie gospodarstwa za pomocą jasno określonych rutynowych czynności, co pozwala zaoszczędzić czas na inne działania.

Pomoc w organizacji pracy

Pielęgnacja racic

Załóżmy, że chcesz, żeby pielęgnacja racic odbywała się regularnie w każdą środę po południu. Kryteria konfiguracji w Horizon mogą być następujące: wszystkie krowy w laktacji od 60-70 dnia oraz krowy, które niedługo będą zasuszone powinny mieć kontrolę racic. Lely Horizon gwarantuje odseparowanie krów, gdy konieczne jest wykonanie zadania. Dodatkowo krowy z poważnymi problemami z racicami mogą zostać manualnie dodane do tej listy.

Ruja i inseminacja

Horizon identyfikuje krowy w rui i w przypadku ich wykrycia i możliwości inseminacji wysyła stosowne informacje. Następnie te krowy można odseparować w oparciu o wiele kryteriów (np. aktywność). Zadanie pojawia się w wyskakującym oknie podczas popołudniowej zmiany.

Zarządzanie alarmami

Aby w pełni zarządzać metodą wyjątków, można ustawić zarządzanie alarmami i przypisywać alarmy właściwym osobom w odpowiednim czasie. Dodatkowo aplikacja moblina może wysyłać powiadomienia, aby zwrócić uwagę na konkretne zdarzenia.

Wideo

Więcej o pracy zadaniowej

Lely Horizon: Praca oparta na zadaniach | PL

Farm Management Support

Pomoc podczas uruchamiania Horizon

Przejście na automatyczny system doju lub żywienia to poważny krok. Aby umożliwić Ci dalszą działalność bez przerywania pracy w gospodarstwie, oferujemy Ci pełne wsparcie. Pomożemy Ci dokonać właściwych wyborów i wdrożyć nowe metody pracy.

Zespół Lely Farm Management Support jest zaangażowany w cały proces i pomoże Ci zapoznać się ze sposobem obsługi aplikacji Lely Horizon.

Osiąganie optymalnych rezultatów pozwala zagwarantować ciągłość biznesu. Dlatego zalecamy zarówno proaktywną, jak i reaktywną optymalizację wyników firmy. W związku z tym analizujemy cały proces: od żywienia po dój. To pomaga zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Top