Ciągły podgląd

System zarządzania T4C to doskonałe źródło informacji na temat gospodarstwa produkującego mleko. Dane udostępniane za jego pomocą są aktualizowane na bieżąco i uzyskanie ich nie wymaga wykonywania dodatkowych czynności. Na ich podstawie możesz podjąć odpowiednie działania naprawcze lub zapobiegawcze.

Ciągły podgląd

System Lely T4C został zaprojektowany specjalnie pod kątem korzystania z automatycznym systemem doju Lely Astronaut. Można powiązać go też z innymi maszynami Lely, np. automatycznym systemem żywienia Lely Vector. System T4C przekształca dane zgromadzone w oborze na przystępny format i przedstawia jasny podgląd wyników Twojej pracy.  To niezawodne źródło informacji, na podstawie których możesz podejmować dobre decyzje dotyczące natychmiastowych czynności dotyczących krów wykonywanych w oborze oraz postępowania w perspektywie długoterminowej. W obu przypadkach kwestią najważniejszą jest optymalizacja działalności.

System umożliwia ciągłe monitorowanie stanu, wczesne podjęcie odpowiednich działań i poświęcenie uwagi krowom, które tego potrzebują. Ponadto pomaga zoptymalizować czynności wykonywane regularnie w oborze i poprawić wyniki gospodarstwa. Oprócz dostarczającej strategicznych informacji wersji systemu T4C Office dostępna jest też aplikacja mobilna T4C InHerd przeznaczona do codziennej pracy.

Spersonalizowany dostęp do szczegółowych danych na temat zdrowia krów

T4C TotalHealth

Health attentions InHerd.jpg

W celu zapewnienia jeszcze lepszego dostępu do danych dotyczących stanu zdrowia krów opracowano aplikację Lely T4C TotalHealth. TotalHealth to element systemu T4C zaprojektowany specjalnie do monitorowania zdrowia krów. 

Powiadomienia wysyłane przez TotalHealth

Pierwszym wprowadzonym przez nas elementem aplikacji T4C TotalHealth są powiadomienia dotyczące zdrowia. Powiadomienia wysyłane przez TotalHealth pomagają w wykonywaniu codziennych rutynowych czynności. W mgnieniu oka możesz zobaczyć, która krowa wymaga uwagi, a także poznać przyczyny – unikalna funkcja na rynku. Dzięki temu możesz szybciej zareagować na problem i podjąć odpowiednie kroki. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy stan zdrowia krów, a co za tym idzie – lepsze wyniki operacyjne.

Lepszy stan zdrowia krów i oszczędność czasu

Lely T4C umożliwia wykorzystanie wszystkich danych zebranych przez robota udojowego Lely Astronaut podczas doju. Aplikacja TotalHealth idzie o krok dalej: przetwarza dane, przeprowadzając analizę stanu zdrowia każdej krowy. Na podstawie tej analizy obliczana jest łączna ocena stanu zdrowia krowy. W przypadku osiągnięcia wartości krytycznej wysyłane są powiadomienia TotalHealth o stanie zdrowia danej krowy.

Dzięki temu wiesz, która krowa wymaga uwagi. Na podstawie oceny stanu zdrowia możesz natychmiast poznać przyczynę. Dzięki temu możesz szybciej podjąć odpowiednie działania, na przykład sprawdzić w programie do zarządzania, czy należy odseparować krowę lub przeprowadzić kontrolę wzrokową w oborze.

Funkcja powiadomień TotalHealth jest dostępna za darmo w systemach T4C Office oraz T4C InHerd.

Z myślą o wydajności

Dzięki powiadomieniom TotalHealth możesz jeszcze lepiej wykorzystać swojego robota udojowego podczas doju. Od ponad ćwierć wieku stale opracowujemy nowe sposoby na zwiększenie wydajności automatycznego dojenia z Lely Astronaut oraz czerpanie jak największej przyjemności z pracy w oborze. Zdrowe krowy to bezcenna wartość. Jednocześnie dążymy do optymalizacji zdrowia krów i produkcji.

Twoje dane są bezpieczne w naszych rękach

Firma Lely pragnie, abyś rozumiał i akceptował nasze rozwiązania i politykę danych dotyczące naszego oprogramowania do zarządzania T4C. Nasza karta ochrony danych Lely T4C wyjaśnia, jak chronimy Twoje interesy w zakresie gromadzenia, analizy, raportowania i udostępniania danych. 

W karcie ochrony danych gwarantujemy, że:

  • Twoja prywatność i bezpieczeństwo wszystkich Twoich danych są zawsze chronione, a Lely będzie w pełni przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących poufności danych.
  • Masz kontrolę nad pochodzącymi od Ciebie danymi oraz ich udostępnianiem.
  • Chcemy zapewnić Ci jak najskuteczniejsze wsparcie poprzez analizę i raportowanie danych, dzięki czemu będziesz odnosić korzyści z ich wykorzystania dziś i w przyszłości.

Dane z systemów Lely T4C są używane do zapewnienia pełnej funkcjonalności naszych produktów i usług. Umożliwi to skrócenie czasu przestoju maszyn, zaawansowaną konserwację prewencyjną i trafniejsze obserwacje dotyczące gospodarstwa, które poprawią jego rentowność.

Wiele opcji

Możliwości strategiczne i operacyjne

T4C Office

Właściwe decyzje dzięki szczegółowym informacjom

T4C Office pozwala na spokojnie i łatwo podejmować przemyślane decyzje. Dane dotyczące całego stada bydła mlecznego, z podziałem na grupy i poszczególne krowy, są dostępne na jednej przejrzystej tablicy wskaźników. Dzięki temu możesz skoncentrować się na krowach, które rzeczywiście wymagają Twojej uwagi.

Lely T4C InHerd

Więcej swobody, większa kontrola

Przechadzając się po oborze, widzisz krowę, która wymaga korekcji racic. Dzięki aplikacji mobilnej T4C InHerd możesz działać natychmiast. Bezpośrednio po następnym doju krowa zostanie automatycznie skierowana do korekcji. To tylko jedna z przykładowych sytuacji, w których aplikacja InHerd może ułatwić Ci pracę. To narzędzie dostarczające na bieżąco informacji o Twoim gospodarstwie i krowach wymagających uwagi oraz pomagające wykonywać odpowiednie czynności.

Dlaczego nasze rozwiązania?

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowcy i krów oraz produkcja wysokiej jakości mleka. To właśnie gwarantuje nasza koncepcja organizacji pracy obory. Od doju po żywienie oraz od pielęgnacji po oświetlenie obory.

Top