Introduction

Krowy korzystają z optymalnego i wydajnego zarządzania oświetleniem w oborze. Odpowiednia ilość światła o właściwej intensywności stymuluje krowy do większej aktywności i produkcji mleka. Ma też pozytywny wpływ na płodność i rozwój cieląt.

Korzyści wynikające z optymalnego oświetlenia obory wymagają indywidualnego określana jego ilości. Dzięki temu można opracować skuteczne plany świetlny dla młodzieży, krów mlecznych i dla krów zasuszonych.

Zalety równowagi hormonalnej

Zapewnienie optymalnej ilości światła w oborze ma pozytywny wpływ na równowagę hormonalną krów. W takich warunkach synteza hormonu melatoniny zmniejsza się, a jednocześnie wzrasta poziom hormonu wzrostu IGT-1. Stymuluje to krowy do większej aktywności, prowadzącej do wyższego spożycia paszy i wyższej produkcji mleka.

Idealny rytm
Młodzież i krowy mleczne potrzebują tak zwanego „fotoperiodu dnia długiego” (LDPP). Oznacza to 16 godzin światła dziennego i 8 godzin ciemności. Z kolei krowy zasuszone - wymagają odwrotnego fotoperiodu: 8 godzin światła dziennego i 16 ciemności, „fotoperiod dnia krótkiego” (SDPP).

efficiency

Zalety optymalnego oświetlenia

Właściwa długość okresu świetlnego (rytm dnia i nocy) wpływa pozytywnie na wszystkie grupy zwierzą w oborze.

Młodzież i krowy mleczne
Młodzież rośnie szybciej i dlatego osiąga idealną wagę do inseminacji w młodszym wieku.

Krowy mleczne stają się bardziej aktywne, gdy zapewniona jest odpowiednia ilość światła o właściwej intensywności . Stymuluje je to do większej aktywności, wyższego pobierania paszy, zdrowego żwacza i zwiększonej wydajności mleka, nawet do 10%.

Krowy zasuszone
Krowy zasuszone wymagają dłuższego czasu na odpoczynek i regenerację. Aby krowy mogły prawidłowo wypocząć i przygotować się do wycielenia i następnego okresu laktacji, muszą przebywać w ciemności. SDPP pomaga skrócić okres zasuszenia z 60 do 42 dni. Ponadto wpływa nie tylko zwiększoną wydajność mleka po wycieleniu,  wzmacnia także funkcje odpornościowe.

Optymalne plan oświetlenia

Stworzenie idealnego rytmu dnia i nocy w oborze wpływa na zdrowie krów oraz zwiększenie wydajności mleka.

Lely Light for Cows może pomóc w osiągnięciu optymalnego planu oświetlenia dla twojego stada i gospodarstwa.

Utrzymanie i pielęgnacja

Przyjazne dla zwierząt i produktywne otoczenie pomaga zapewnić optymalny stan zdrowia i dobrostan zwierząt. Wydłuża także cykl laktacji. Wybór najlepszego i najwygodniejszego projektu obory i wykorzystanie odpowiednich zasobów wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie krów. Pozwala także zwiększyć produkcję mleka i obniżyć koszty.

Top