Shorten your calves’ breeding period

Nieograniczony dostęp do świeżo przygotowanego mleka w pierwszych 10 tygodniach życia się opłaca. To nie tylko prowadzi do dobrego zdrowia żwacza. Wpływa również pozytywnie na rozwój, płodność i wydajność mleka przez cały okres życia krów mlecznych.

Optymalne odpajanie cieląt

Na prawidłowy wzrost i rozwój cielęcia pozytywnie wpływa nieograniczony dostęp do świeżo przygotowanego mleka w ciągu pierwszych 35 dni. W ciągu tych 5 tygodni cielę powinno podwoić swoją wagę urodzeniową. Wspieranie naturalnych zachowań cieląt związanych z pobieraniem mleka pozwoli Ci to osiągnąć.

W ciągu następnych 35 dni pobór mleka należy zmniejszyć do zera. Jednocześnie należy stopniowo zwiększać spożycie paszy objętościowej i koncentratów. Stymuluje to zdrowy rozwój żwacza i umożliwia wyższe pobieranie paszy w późniejszym etapach rozwoju.

Zwiększona wydajność mleka
Jedną z zalet nieograniczonego dostępu do mleka, jest wcześniej osiągana przez cielęta idealna waga do inseminacji. Dzięki zdrowemu i stopniowemu wzrostowi cielę można inseminować do 2 miesięcy wcześniej niż cielęta odpajane konwencjonalnie. Skutkuje to zwiększoną wydajnością mleka przez cały okres życia krowy mlecznej. Nawet do 15 000 kilogramów mleka.

Automated calf feeding

Automatyczne odpajanie cieląt

Automatyzacja odpajania cieląt przynosi wiele korzyści dla gospodarstwa produkującego mleko. Oprócz zdrowego wzrostu cieląt, zapewnia również optymalną higienę i oszczędność czasu pracy na co dzień.

Optymalna higiena
Poprawa higieny w oborze i zdrowia zwierząt towarzyszy automatycznemu odpajaniu cieląt. Zamiast ręcznie czyścić wiadra i smoczki, automat do odpajania cieląt zajmuje się procesem czyszczenia automatycznie, kilka razy dziennie za pomocą wody i dedykowanych detergentów, nie pozostawiając miejsca na rozwój bakterii.

Optymalna higiena aż po smoczek bez dodatkowej pracy.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij