Introduction

Korzyści płynące z częstego podgarniania paszy są oczywiste. Jednak siła robocza często bywa czynnikiem, który ogranicza dostępność paszy dla krów. Automatyzacja wielokrotnie powtarzanej czynności, jaką jest podgarnianie paszy, stanowi w tym kontekście skuteczne rozwiązanie.

Oszczędność siły roboczej

Instalacja i używanie w gospodarstwie automatycznego podgarniacza paszy w istotny sposób ogranicza niezbędny nakład pracy. Wykonując codziennie trzy cykle podgarniania paszy, z których każdy zajmuje 10 minut, w skali roku zaoszczędzisz aż 180 godzin. Teraz możesz przeznaczyć ten cenny czas na inne prace w gospodarstwie, takie jak udoskonalanie stosowanej strategii żywienia lub poświęcanie uwagi tym krowom, które wymagają szczególnej opieki.

Jeśli podejmiesz decyzję o automatyzacji codziennego podgarniania paszy, możesz nawet zwiększyć liczbę cykli podgarniania do sześciu lub ośmiu w ciągu dnia, zapewniając swoim krowom ciągły dostęp do paszy bez dodatkowego nakładu pracy.

Oszczędność energii

Gdy w gospodarstwie pracuje automatyczny podgarniacz paszy, to monotonne zajęcie odchodzi w przeszłość, co w istocie pozwala zaoszczędzić wiele pracy. Zaoszczędzisz również paliwo, ponieważ nowe rozwiązanie zniesie konieczność używania ciągnika do codziennego podgarniania paszy.

Opierając się na doświadczeniach użytkowników, wiemy, że dzienne zużycie energii przez robota Lely Juno nie przekracza 1 kWh. Obliczenia te dotyczą podgarniacza paszy pracującego z maksymalną wydajnością i wyposażonego we wszystkie dostępne opcje. W większości przypadków zużycie energii jest znacznie niższe.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top