placeholder content

Zwiększenie częstotliwości podgarniania paszy się opłaca – podgarnianie zachęca krowy do częstego jej pobierania w ciągu dnia i w nocy, co wpływa na wzrost jej spożycia. Ma to nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt i reprodukcję, ale także zwiększa wydajność produkcji mleka oraz poprawia wyniki finansowe gospodarstwa.

Korzyści płynące z częstego podgarniania paszy

Zdrowa krowa to wydajna krowa, która każdego dnia zjada od 10 do 14 porcji paszy. Dlatego też pasza powinna zawsze znajdować się na stole paszowym. Zapewnia to optymalny, stabilny poziom pH, a tym samym jej bardziej efektywne wykorzystanie.

Brak regularnego dostępu do paszy w ciągu dnia powoduje, że krowy jednorazowo spożywają dużą jej ilość, a ponieważ pasza szybko fermentuje, powoduje to skrajny spadek poziomu pH. To z kolei może prowadzić do subklinicznej kwasicy żwacza, która uszkadza jego ścianę. Co więcej, pasza zbyt szybko przechodzi przez żwacz, a bakterie fermentujące surowe włókno stają się nieefektywne przy niskim poziomie pH. 

Regularne i częste podgarnianie paszy jest ważne dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej Twoich krów. Zachęca je do częstszego podchodzenia do stołu paszowego i napełnienia żwacza.

Optymalne pobieranie paszy i jej dostępność przez całą dobę

Świeża pasza jest najlepszą motywacją dla krów, by podeszły do stołu paszowego. Karmiąc krowy za pomocą przyczepy zadającej dwa lub trzy razy w ciągu dnia, osiąga się równowagę pomiędzy ilością wykonanej pracy a optymalnym pobieraniem paszy. Jednocześnie konieczne jest podgarnianie paszy sześć do ośmiu razy dziennie, aby zagwarantować zwierzętom stały dostęp do niej.

Mniejszy nacisk na przednie nogi i napięcie szyi

Częste podgarnianie paszy ma też pozytywny wpływ na stan zdrowia racic. Ponieważ pasza znajduje się w zasięgu wszystkich krów, nie muszą już wysilać się, aby do niej dosięgnąć. Pozwala to obniżyć nacisk na przednie racice i napięcie szyi.

Gdy ilość zadawanej paszy jest ograniczona, krowy znajdujące się niżej w hierarchii stada są przeganiane, co zmusza je do nagłej zmiany kierunku ruchu i powoduje dodatkowy nacisk na racice. Może to również prowadzić do problemów związanych z racicami.

Mniejszy stres

Stres lub agresja przy stole paszowym pojawiają się, gdy ilość paszy jest ograniczona lub występują problemy z dostępem do niej. Krowy zajmujące w hierarchii stada niższą pozycję zawsze zmuszone będą czekać, aż krowy o wyższej pozycji skończą pobierać paszę. W ich przypadku pasza spożywana będzie szybciej i w mniejszych ilościach. W sytuacji, kiedy zawsze jest dostępna odpowiednia ilość smacznej paszy, stres ten zostanie znacznie ograniczony.

Mniej niedojadów

Regularne podgarnianie paszy i łatwy dostęp do niej sprawiają, że wybieranie najsmaczniejszych kęsów jest niemal niemożliwe, więc krowy chętnie zjadają wszystko, co znajduje się na stole paszowym. Skutkuje to spadkiem ilości niedojadów.

Sześć do ośmiu cykli podgarniania paszy na dzień ogranicza ilość niedojadów o około 50% w porównaniu z rezultatem, jaki dają dwa lub trzy cykle.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top