Introduction

Zdrowa krowa to wydajna krowa, która każdego dnia pobiera od 10 do 14 porcji paszy. Dlatego na stole paszowym zawsze powinna znajdować się pasza. Jednak ze względu na model odżywiania poszczególnych krów ilość paszy może być w niektórych miejscach większa.

W takich przypadkach automatyczne odgarniacze paszy z ustawioną stałą odległością pracy nie sprawdzają się. Choć w niektórych miejscach ilość paszy może być niewystarczająca, w innych może jej być zbyt dużo. Ze względu na opór automatyczne podgarnianie paszy w takiej sytuacji może być trudne.

Lely Juno to robot, który podgarnia paszę w dynamiczny sposób, pozwalający rozwiązać problem nierównomiernego jej rozkładu. Dzięki niemu pasza jest podgarniana skutecznie niezależnie od tego, czy w danym miejscu jest jej za dużo czy za mało.

Pasza zachowuje świeżość, ponieważ robot Juno automatycznie oddala się od drabiny paszowej, gdy opór paszy jest zbyt duży. Zapobiega to jej sprasowaniu i zbrylaniu, a w dalszej perspektywie – nagrzewaniu.

Dynamiczne podgarnianie

Lely Juno posiada inteligentne oprogramowanie, które pozwala niezależnie określić odległość od stołu paszowego wymaganą do optymalnego podgarniania paszy. Jest ona ustalana na podstawie ilości paszy w korytarzu paszowym oraz wartości oporu. Opór w dużym stopniu wpływa na sposób pracy odgarniacza Juno.

Korzystanie z odgarniacza paszy Juno jest bardzo proste. Wystarczy wyznaczyć trasę, minimalną odległość od stołu paszowego, częstotliwość podgarniania i typ paszy dla każdej grupy. Na podstawie tych danych Juno oblicza wartość oporu i siłę podgarniania. Juno dba o to, aby pasza zawsze była odpowiednio podgarnięta, nawet między porami karmienia.

Lepsza efektywność żywienia

Skuteczne podgarnianie paszy zwiększa efektywność żywienia na wiele sposobów. Podgarniacz Lely Juno pozwala oszczędzać energię, zmniejszyć ilość pracy i dopilnować, aby pasza zawsze znajdowała się w zasięgu krów. W rezultacie pobór paszy ulega poprawie. Ponieważ krowy nie mają możliwości wyboru paszy, ilość odpadów znacznie spada.

Wyższa produkcja

Ponieważ na stole paszowym zawsze znajduje się pasza, krowy mogą jeść o dowolnej porze dnia (lub nocy). Wiążą się z tym takie korzyści jak zwiększona efektywność żywienia, lepszy stan żwacza i mniejsze współzawodnictwo między krowami. Wynikające z tego obniżenie poziomu stresu prowadzi do poprawy stanu zdrowia zwierząt. Ostatecznie przekłada się to na zwiększenie produkcji mleka i mięsa.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top