Informacje o Farm Management Support

Praca działu Farm Management Support skupia się w pierwszej kolejności: optymalizacji naszej koncepcji obory pod kątem Twojego gospodarstwa, zgodnie z Twoimi wymaganiami. Niezależnie od tego, czy właśnie planujesz przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia, czy korzystasz już z naszych produktów i systemów do zarządzania, przed, podczas i po rozpoczęciu używania danego narzędzia otrzymujesz od nas szereg wytycznych.

Bardziej doświadczonym użytkownikom pomagamy zoptymalizować zarządzanie gospodarstwem. Możemy na przykład wspólnie przyjrzeć się codziennym rutynowym czynnościom, pracy oraz systemom zarządzania. Te wskazówki i wsparcie pomagają zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Jak działa Farm Management Support

Trzyetapowe wsparcie

Przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia nie jest procesem krótkookresowym. Właśnie z tego powodu, jak również dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności, oferujemy klientom z całego świata dokładne wskazówki pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomagamy także przygotować się do nowego systemu pracy. Robimy to w trzech etapach:

  1. Przed uruchomieniem: pomoc podczas przygotowań do uruchomienia systemu odbywa się zgodnie z opracowaną koncepcją i w ścisłej współpracy z doradcą żywieniowym i innymi specjalistami.
  2. W trakcie uruchomienia: pomagamy doprowadzić krowy do robota, aby pomóc im nauczyć się nowego system doju. A inżynierowie serwisu instalują dodatkowe wyposażenie. 
  3. Po uruchomieniu: nadal udzielamy wszelkich niezbędnych wskazówek i wsparcia w celu optymalizacji zadządzania gospodarstwem.

Po uruchomieniu

Optymalizacja gospodarstwa zgodnie z potrzebami

Po uruchomieniu Lely oferuje długoterminowe wsparcie i możliwość konsultacji, aby móc razem wykonać kolejny krok ku założonym celom i rezultatom. Rozumiemy jednak, że nie ma dwóch takich samych gospodarstw i hodowców. To samo można powiedzieć o celach biznesowych. Te cele stanowią podstawę koncepcji obsługi i wsparcia Lely, indywidualnie dopasowywanego rozwiązania, które pomaga osiągać cele i stawiać nowe.

„Stawianie sobie celów jest trudne, jaki byłby dobry cel dla mnie? Anna, mój doradca z zakresu zarządzania gospodarstwem, pomaga mi określić te cele” – Anders Karlberg, Söderköping (Szwecja)i

Wsparcie działalności dzięki Farm Management Support

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, konieczne jest zrozumienie wszystkich aspektów działalności gospodarstwa, które produkuje mleko. Od dobrostanu zwierząt, przez żywienie, wypas, aż po reprodukcję i wydajność robotów. Ogólne zarządzanie gospodarstwem i codzienne rutynowe czynności również są ważne. Nasi doradcy Farm Management Support zostali przeszkoleni w zakresie interpretowania danych dotyczących gospodarstwa w celu praktycznego usprawnienia jego pracy. W razie potrzeby mogą oni zainicjować współpracę z lokalnym weterynarzem, doradcą ds. paszy lub innymi ekspertami.

Poziomy współpracy z Farm Management Support

Można wybrać poziom współpracy z Farm Management Support, który będzie odpowiadać danej strategii biznesowej i postawionym celom. Cztery poziomy różnią się częstotliwością i stopniem zapewnianego wsparcia. Zakres kontaktu wynosi od jednego spotkania w roku po comiesięczne spotkania. W zależności od wybranego poziomu zapewniamy przygotowanie FarmScanów, wizyty optymalizacyjne w gospodarstwie, szkolenia dla hodowców oraz seminaria.

Farm Management Support – historia

‘Wiemy, na czym powinniśmy się teraz skupić. Jestem w stanie stawiać sobie realistyczne cele i osiągać je.’

Farming insights

Dowiedz się, jak jeszcze możesz udoskonalić swoje gospodarstwo.

Nasi doradcy  z działu Farm Management Support nieustannie pracują nad ulepszaniem procesu wdrożenia automatycznego systemu doju. Przeprowadzają testy w oborach i korzystają z przekazywanej przez klientów wiedzy dotyczącej stosowanych rozwiązań Lely. Dzięki temu zdobywają cenne informacje, które pomogą Ci zarządzać gospodarstwem w  jeszcze bardziej wydajny i efektywny sposób.

Nasze usługi

Dla bardziej dogłębnej analizy działalności

Lely Benchmark

Lely Benchmark to element programu do zarządzania Time for Cows. Pozwala on na właściwą interpretację informacji dotyczących zarządzania gospodarstwem. Benchmark pozwala m.in. na porównywanie wyników swojego stada z danymi z zaprzyjaźnionych sąsiednich gospodarstw.

YourGuide

YourGuide to dostępne w formie cyfrowej materiały związane z systemem zarządzania Time for Cows. Zawiera on wiele informacji dotyczących automatyzacji i zarządzania. Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii nieporuszonych w Poradniku.

FarmScan

FarmScan to cyfrowo generowany raport, wykorzystywany przez doradcę z zakresu zarządzania gospodarstwem, który opiera się na wydajności gospodarstwa w porównaniu z innymi gospodarstwami w celu określenia mocnych cech gospodarstwa i możliwości poprawy. Indywidualnie dostosowane porady i możliwości poprawy oferowane są przez doradcę z zakresu zarządzania gospodarstwem jako informacje do wykorzystania podczas wizyty optymalizacyjnej w gospodarstwie.

Farm Management Support dla

Lely Vector

Elastyczność zadawania świeżej paszy

Zwiększ skuteczność swojej strategii żywienia, podając swoim krowom kilka razy dziennie świeże, dobrze wymieszane porcje paszy. Nie musi to wymagać dodatkowego czasu. System Lely Vector ogranicza potrzebne nakłady pracy, pozwala obniżyć koszty paszy i paliwa oraz dostarcza krowom świeżej paszy, pomagając im zachować zdrowie i wysoką produktywność.

Lely Astronaut

Naturalny sposób doju

Automatyczny system doju pozwala zwiększyć ilość uzyskanego mleka i zapewnia wgląd w dane w każdym miejscu i o każdej porze. System doju gromadzi dla każdej krowy dane dotyczące produkcji mleka i stanu zdrowia. Wszelkie niepokojące zmiany są zgłaszane, co pozwala poświęcić więcej czasu krowom, które potrzebują szczególnej opieki.

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top