Lely raportuje dane finansowe za rok 2023 z mieszanymi uczuciami

Bugün, Lely 2023 yıllık sonuçlarını açıklıyor: %25 büyüme ve toplam 888 milyon € satış (2022: 704 milyon €).

6 lutego 2024

Wiadomości

Tekst

'Hodowcy potrzebują jasnych reguł i perspektywy na przyszłość, aby móc w dalszym ciągu żywić rosnącą populację świata'

Najważniejsze informacje:   

  • 888 mln EUR obrotów* (2022: 704 mln EUR). 
  • Wzrost przychodów, zgodnie z przewidywaniami, o 25%. 
  • Rok 2024 będzie trudny ze względu na niskie ceny mleka, wysokie stopy procentowe i niepewność polityczną. 
  • Z dumą świętujemy 75. rocznicę naszej działalności i przedstawiamy wizję Gospodarstwa przyszłości. 
  • Duże zadowolenie hodowców z robotów Vector i Astronaut. 

Firma Lely, lider rynku zautomatyzowanych systemów zarządzania danymi i gospodarstwem dla gospodarstw produkujących mleko, ogłosiła dziś wyniki za rok 2023. Łączne obroty wyniosły, zgodnie z oczekiwaniami, 888 mln EUR (2022: 704 mln EUR). Wzrost przychodów o 25% gwarantuje, że Lely może dalej inwestować w zrównoważone innowacje i rosnące wymagania w zakresie zgodności stawiane producentom mleka na całym świecie. Około 8% łącznych obrotów zainwestowano w działania badawczo-rozwojowe nad innowacjami dla Gospodarstw przyszłości.   

Rosnące globalne zapotrzebowanie na roboty i zarządzanie danymi 

Andre van Troost, CEO firmy Lely: „Jestem dumny z tego wyniku, ale mam mieszane uczucia. Na całym świecie nadal obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na nabiał produkowany w zrównoważony sposób. Obserwujemy również wzrost wykorzystania robotyki i zarządzania danymi ze względu na niedobory siły roboczej i chęć hodowców do optymalizacji wydajności mleka oraz poprawy zdrowia zwierząt. Jednocześnie wielu hodowców boryka się z trudnościami z powodu bardziej rygorystycznych przepisów, niższych cen mleka, wysokich stóp procentowych i niepewności na scenie politycznej.  Nieustannie prosimy naszych polityków, aby pozostali otwarci na innowacje, które sprawią, że sektor będzie bardziej zrównoważony, oraz aby zapewnili hodowcom jasność i długoterminową perspektywę pozwalającą w dalszym ciągu żywić rosnącą populację świata”. 

Nowa wizja Gospodarstwa przyszłości 

W zeszłym roku przypadała doniosła 75. rocznica powstania firmy Lely, co świętowaliśmy w czerwcu 2023 r. Z dumą wspominamy to udane wydarzenie, które mogło odbyć się dzięki naszym lojalnym hodowcom, którzy pokładają zaufanie w firmie Lely od 1948 roku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowaliśmy naszą nową wizję Gospodarstwa przyszłości. W tej wizji określiliśmy pięć obszarów oddziaływania. Opierają się one na potrzebach zarówno hodowców, jak i konsumentów oraz będą wyznaczać kierunki naszych innowacji w nadchodzących latach.  

Wprowadzenie robotyki 

W 2023 r. na całym świecie wzrosło wykorzystanie robotyki i danych. Największy wzrost można zaobserwować na bardziej dojrzałych rynkach Europy Zachodniej, ale także w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji obserwujemy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami w zakresie doju, żywienia, usuwania odchodów i cyfrowymi.  W 2023 r. zanotowaliśmy także roczny rekord produkcyjny, tj. 5000 robotów Lely Astronaut, wprowadziliśmy na rynek nowe generacje robotów Juno i Discovery Collector oraz zdobyliśmy kilka światowych nagród za nasze najnowsze innowacje: Lely Sphere i Lely Exos. W połączeniu z wysokim poziomem zadowolenia hodowców i rosnącym popytem na zrównoważone produkty nabiałowe widzimy świetlaną przyszłość dla Lely.   

Perspektywa na rok 2024 

Rok 2024 zapowiada się trudniej ze względu na wspomniane wcześniej wyzwania dla hodowców, takie jak niskie ceny mleka, wysokie stopy procentowe i niepokoje polityczne. Długoterminowe perspektywy dla robotyki i zarządzania danymi pozostają jednak bardzo optymistyczne. W 2024 r. z niecierpliwością czekamy również na wprowadzenie naszej nowej strategii na lata 2025–2030, a także rozpoczęcie realizacji wielu nowych, ekscytujących propozycji zgodnych z naszą wizją Gospodarstwa przyszłości. 

*Dane liczbowe nie zostały poddane audytowi, a sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze sporządzone. 

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Eveline van Wijmen, specjalistką ds. komunikacji w firmie Lely evanwijmen@lely.com, +31 (0) 6 51 94 47 48 

Top