Lely, taze otla otonom yemleme için benzersiz bir konsept sunuyor

Maassluis, 6 Ekim 2020 - Lely, taze otların tamamen otonom bir şekilde hasat edilmesi ve hayvanları beslemesi için geliştirdiği konsepti sundu: Lely Exos. Bu sistemle süt sığırcılığı çiftçileri, taze yem üretmek için mera alanlarının büyük bir bölümünü kullanabilir. Sonuç olarak, kaba yemin besin değerini daha verimli kullanır ve kendi çayırlarından daha fazla süt üretebilirler. Bu çözüm, süt sığırcılığı çiftliklerini döngüsel hale getirme vizyonu ile tamamen uyumludur. Buna ek olarak sistem, işçilik ve yem maliyetlerinden tasarruf sağlar.

06 Ekim 2020

Basın

Page section

‘İyi bir kaba yem, ineklerin sağlığı ve süt verimliliği için her zaman önemli olmuştur. Exos, çayır ve mera kullanımında yeni bir atılımdır. Bir süt sığırcılığı çiftçisi artık mevcut ham materyalleri optimum şekilde kullanabilir. Hasat, muhafaza ve yemleme sırasında önemli kayıplar olmadığından, taze otun besin değeri silaj otuna göre %10 ile 20 daha yüksektir’ şeklinde görüş belirten Lely İnovasyon Başkanı Korstiaan Blokland, sözlerini şöyle sürdürmüştür:

‘Bu benzersiz sistem, otonom olarak ot biçen, yükleyen ve barınaklara dağıtan elektrikli bir araca dayanmaktadır. Exos, gün boyunca taze otun tedariğini sağlar. Bu, taze otun tadını ve alımını artırır. Barınaktaki inekleri taze otla manuel olarak beslemek de aynı prensibe dayanır ancak seçenekler sınırlıdır ve çok fazla iş gücü gerektirir. Sistem günde 24 saat çalıştır ve insan gücü ya da zamanla sınırlı değildir. Lely, Exos ile sürdürülebilir ve döngüsel süt sığırcılığı çiftçiliğine geçişle tamamen uyumlu bir yenilik sunuyor.’

Taze otun faydaları

Taze ot ile otomatik yemleme büyük tasarruf sağlar. Bir süt sığırcılığı çiftliği ne kadar fazla taze ot kullanırsa o kadar daha az silaja ihtiyaç duyar, böylece konsantre ve diğer yem maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir. Test çiftliklerindeki deneyimler bir süt sığırcılığı çiftliğinin, ilkbahardan sonbaharın sonlarına kadar süren büyüme mevsimi boyunca kaba yem ihtiyacının yarısını taze otla karşılayabildiğini göstermiştir. Bir litre süt başına 2 sentten fazla tasarruf sağlanabilir. 

Sahadaki teknolojinin yeniden tasarımı

Tamamen yeni olan bu yaklaşım, biçme ve hasat teknolojisini yeniden tasarlamak için bir fırsattı. Sistem, ineklerin günlük ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve otların büyüme mevsiminden en iyi şekilde faydalanmak için tasarlanmıştır. Makinenin ağırlık olarak hafif olması ve toprak dostu teknoloji ile donatılması, ilkbahardan sonbaharın sonlarına kadar ot biçebileceği anlamına gelir. Özenli ot biçme yöntemi, çimlerin taze ve lezzetli kalmasını sağlar.

Vector ile kombinasyonu

Exos, Lely Vector otomatik yemleme sistemi ile birlikte çalışır. Her iki sistem de dönüşümlü olarak taze ot ve diğer yem bileşenlerini sağlar. Exos, rasyondaki taze ot yüzdesini sürekli olarak izler. Sistem aynı zamanda tarladan da veri toplar, böylece çiftçi herhangi bir anda çim arzına anında yanıt verebilir.

Otomatik ot biçme ve yemlemede sonraki adımlar

Lely'nin bir sonraki adım olarak araştırdığı şeylerden biri sistemi, lokasyonlara göre uyarlanmış belirli bir miktarda sıvı gübre salımı için kullanmaktır. Bu, Lely Sphere sisteminin, değerli döngüsel gübreler oluşturan uzantısıdır.

Exos’un ilk prototipleri, günlük uygulamada kapsamlı testlerle taze otların otonom hasadı hakkında olabildiğince çok bilgi üretilen test çiftliklerinde halihazırda kullanımdadır. Önümüzdeki yıllarda Lely, ticari olarak satılabilmesi için sistemi daha da geliştirecektir.

Daha fazla bilgi için: www.lely.com/tr/exos

Top