Content

Dünya çapında iklim değişikliği, büyüyen dünya nüfusu ve beklentileri artan bir toplum gibi zorluklar, gelecekte uygulanabilir süt sığırcılığı çiftlikleri işletmek için yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Buna ek olarak süt sığırcılığı çiftçileri, giderek daha fazla maliyet baskısı altında olan bir tedarik zincirinin yanı sıra kaliteli iş gücünün azalmasının etkisiyle de karşı karşıya kalıyor.

Büyük süt sığırcılığı çiftlikleri, bütün bu zorluklarla ve daha fazlasıyla karşı karşıya kalıyor. Çiftlikler büyüdükçe süreçleri yinelemek, daha çok çalışmak ya da ölçeği arttırmak giderek önemini kaybediyor. Burada önemli olan şey, kalifiye personeli elde tutma ve mevzuatlara uyum sağlama gibi zorluklarla yüzleşirken azalan kaynakların da verimli kullanılmasıdır.

Dairy XL ile iletişime geçin
Başında 0 olmadan giriniz. 532.. gibi

Büyük süt sığırcılığı çiftlikleri için çözümlerimiz

Büyük bir süt sığırcılığı çiftliği işletmek; süte değer katmak, sıvı gübreyi ve besin maddelerini etkin biçimde yönetmek ve aynı derecede öneme sahip toplumun gelişen teknolojiye adapte olmasını sağlamak gibi zorluklarla başa çıkmak anlamına geliyor.

İneklerinize otomasyon ve teknoloji kazandırdığınızda, yinelenen işler önemli ölçüde azalacak ve daha küçük ancak daha güçlü bir iş gücünden faydalanacaksınız. Aynı zamanda, barınağınızın ineklerin ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve onlara genetik potansiyellerini en üst seviyeye yükselten bir ortam sunulması halinde, hayvanların sağlığı da iyileşir.

Uyum, sonuçları sunuyor

İneklerin, teknolojinin ve insanların hep birlikte çalıştığı bir ortam yaratmak, herkesin kendi alanında üstün olmasına imkan verir ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkarır. Hem ineklerin hem de teknolojinin çiftçi için çalışmasını sağlayarak, diğer rutinlere odaklanmak ve doğru kararları vermek için zaman sağlanır. Verimli çalışma şekli, yinelenen işler yerine sadece ilgi gerektiren ineklere odaklanılması halinde meydana gelir.

Dairy XL sağım broşürünü indirin

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Teşekkür ederiz.

Dosyayı aşağıdaki indirme düğmesini kullanarak indirebilirsiniz

Download the PDF
DXL21009 DXL Website update 2021-Rebus farm location13_TU new.jpg

Dijital süt sığırcılığı

Lely Horizon yönetim sistemimizin geliştirilmesinde, süt sığırcılığı otomasyonundaki deneyimimizi ve lider konumumuzu kullandık. Modern bir süt sığırcılığı çiftliğinde, çiftliğin dört bir yanında çok sayıda veri üretilir. Buna her bir ineğin sağlığı, üretim, yemleme, personel, finans, tedarikçiler vb. ile ilgili veriler de dahildir. Güçlü algoritmalara sahip dijital bir yönetim sistemi, bu verilerin analiz edilmesi, günlük yönetime ve stratejik seçimlerin yapılmasına yardımcı olan yararlı yönetim bilgilerine dönüştürülmesi konusunda çok önemlidir.

Lely Dairy XL

Büyük süt sığırcılığı çiftliklerinde otomasyon uzmanları

Orta ölçekli ve büyük ölçekli süt sığırcılığı çiftlikleri arasındaki fark, yalnızca sayı ve miktar değil, aynı zamanda personel yönetimi, inek sağlığı ve lojistik gibi alanları da kapsar. Süt sığırcılığı çiftliklerinin otomasyonunda 30 yılı aşkın deneyimiyle Lely, daha büyük süt sığırcılığı çiftliklerinin belirli özelliklerinin ve zorluklarının farkında ve bütün koşullara uygun çözümler sunabiliyor.

Lely Dairy XL, dünyanın dört bir yanında büyük süt sığırcılığı çiftliklerinin kurulması ve yönetilmesi konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan uzmanlardan meydana gelen bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, yerel Lely kuruluşlarını destekleyip eğitimler sunuyor ve ayrıca müşterilerle olan doğrudan bağlantısı sayesinde gerekli olduğu zaman hızlı bir şekilde yardım sunabiliyor. Elbette müşterinin hedefleri en önemli konu olmaya devam ediyor ve genel tablo her zaman göz önüne alınıyor.

Dairy XL ile iletişime geçin
Başında 0 olmadan giriniz. 532.. gibi

Red Cow Topluluğu

Büyük süt sığırcılığı çiftliklerinin birbirine bağlanması

Dünyanın dört bir yanındaki büyük süt sığırcılığı çiftlikleri, sosyal desteği sürdürürken bir yandan da geleceğe dönük bir şirket kurma zorluğuyla yüzleşiyor. İlham verme, ilişki ve iletişim kurmaya dayalı bir ortaklık olan Red Cow Topluluğu sayesinde, Dairy XL müşterilerimiz mevcut yapılardan uzaklaşarak iş sonuçlarını geliştirmek amacıyla yeni bilgiler elde edebiliyor.

Dairy XL global kullanıcı deneyimleri

Müşterilerimizin hikayeleri

Blyth Farm, Peeblesshire, Scotland 10 x Lely Astronaut Automatic Milking System

‘Colin Laird of Blythbridge Holsteins reviews the first 18 months of his Lely journey. Since installing 8 Astronaut A5 milking robots in his new shed in 2019, milk yields have increased by 17% and labour requirements have reduced. As of 2021, two further milking robots have been retrofitted in his existing building.’

Watch the full video Download the case study
Homestead Dairy, Plymouth, IN, USA 36 x Lely Astronaut milking system

‘After Brian and Jill Houin decided to take over the Homestead family farm they realized that they needed to do it different to be more efficient. For their new facilities which opened in 2017 they choose for the Lely system to milk their 2200 cows. “It's the future of dairy and it's the only way to dairy.”’

Watch the full video
Vallensgård, Ljusdal, Sweden From 16 to 1000+ cows

‘As an entrepreneur Jan-Erik Hansson always looks for opportunities that keeps him moving forward. At the very last moment, he opted for the Lely system because he realized that he would not find enough staff to work with a carousel with 60 places.’

Watch the full video
Agrargesellschaft Greisheim, Ilmtal, Germany An elegant solution

‘Rainer Ackermann visited a lot of farms before choosing for Lely because of our experience and the way the cows are arranged in the barn. “It was a more elegant solution than a rotary”. He also noticed that young people like the way of working much more.’

Watch the full video

Diğer müşterilerin ilgilendiği ürünler

Neden Lely?

Dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler, çiftliklerinin kurulum ve işletilmelerine dair seçimler yapıyorlar. Günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir Süt ve Et üretimi için çiftlik yönetimini daha verimli hale getiren tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak  çiftçilerin hem kendileri hem de çiftlikleri için en iyi seçimleri yapmasına yardım ediyoruz.  

Top