Geliştirdiğimiz bütün ürünlerin merkezinde inekler bulunur. Lely Astronaut'un tasarımı için de aynısı geçerlidir. İneklerin dikkate alınması ile serbest sürü hareketi ortaya çıktı. Bu, robotik süt sağım sistemimizin temeli ve sağımın mümkün olan en doğal yoludur.

Doğal süt sağımı ve serbest sürü hareketi, sadece ineklerin ne zaman yem alacaklarını, dinleneceklerini ya da sağılacaklarını seçme özgürlüğü demek değildir. Aynı zamanda ineklerin sağılma esnasındaki refahı ve konfor derecesiyle ilgilidir.

I-flow konsepti sayesinde, inekler kendilerini daha rahat hisseder. Sessiz hibrit kol ve geliştirilmiş meme algılama sistemi sayesinde inek konforu daha fazla artırılmıştır. Tüm bu geliştirmeler, inek konforunda yeni bir kilometre taşı olmuştur.

I-flow konsepti

İnekler engelleri sevmezler. Astronaut'un düz rotası I-flow, engelsiz giriş sunarak inekleri sağım için daha kolay yönlendirir. Sonuç olarak, ineğin sağım sayısı ve süt verimi artar.

Bunun yanı sıra inekler sosyal varlıklardır: sürü hayvanlarıdır ve grup içerisinde kalmayı tercih ederler. Astronaut'un açık konstrüksiyonlu kutusu sayesinde inek ve sürünün geri kalanı asla birbirinden uzak kalmaz. Bu doğal iletişim, sağım esnasında stresi önler ve stres altında olmayan bir inek, verimli bir inektir. İnekler daha kolay süt verirler ve sağım daha hızlı olur, bu da verimi artırır.

Lely’nin araştırmaları, düz rotası olmayan önceki modellere göre, I-flow özelliğine sahip Astronaut robotlar ile inek başına sağım süresinin %4 düştüğünü göstermektedir.

Hibrit kol

Robot kolunun çalışma ilkesi, sağımın üstesinden gelen en akıllı çözüm olarak kanıtlanmıştır. Kol, tüm sağım süreci boyunca ineğin altındadır. Kol, ineği takip ederek sağım alanında ineğe maksimum hareket özgürlüğü sağlar.

Yeni Astronaut A5'in hibrit kolu, elektrik tahrikli hareketlerin avantajlarını, havanın yumuşaklığı ve gücü ile birleştirir. Büyük bir pnömatik silindir, kolun ağırlığını neredeyse hiç hava kullanmadan taşırken, elektrikli parçalar kolu, büyük bir hassasiyetle hareket ettirir. Sistemdeki hava, kolun ağır yükünü dengeler ve elektrikli sistemi inek tekmelerine karşı korur.

Sessiz hibrit kol önemli ölçüde daha sessiz olduğu için inekler sağım sırasında daha fazla dinlenir. Sağım işlemi, kapların memeye doğru ve hızlı bir şekilde bağlanmasıyla daha kolay hale gelmiştir. Ek olarak, robot kolu önceki modellere göre daha hızlı ve daha sonuç odaklıdır.

Meme algılama sistemi

Meme başlıklarının hızlı, uyumlu ve doğru bağlantısı inek için daha rahatlatıcıdır. Üç aşamalı lazer sistemi, ışıktan veya arka plandan bağımsız olarak en doğru meme ucu koordinatlarını sunar.

Meme ve meme ucu pozisyonu bilgisi her sağımdan sonra saklanır. İneklerin robot içindeki konumunu doğru bir şekilde belirlemeye yarayan 3D kamera ile birlikte fırçalar ve başlıklar memeleri kolayca bulabilir.

Hibrit kolun geniş erişimi, neredeyse her cins veya düzensiz memelere sahip ineklerin memelerine dahi sorunsuz bağlantı sağlar. İneklerin laktasyon döneminde memelerinin şeklinin değişmesi robot için bir problem oluşturmaz.

Daha yüksek süt verimi

I-flow konsepti, hibrit kol ve meme algılama sistemi, sağım işleminin sürüdeki tüm inekler için yumuşak ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Olası herhangi bir stresi ortadan kaldırılarak doğal davranış teşvik edilir: sağım sürecini etkilemeden ineklerin kendilerini güvende hissetmeleri ve sağım esnasında hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yeterli alana sahip olmaları sağlanır.

Bu, ineklerin otomatik sağıma daha kolay alışmalarını sağlayan bir özgürlüktür. Böylece inekler Lely Astronaut'u gönüllü olarak ve daha sık ziyaret ederler, bu da kapasiteyi ve nihayetinde süt verimini arttırır.

Lely ile sağım

Yüksek kaliteye sahip süt üretmek, zaman ve bakım gerektirir. Sağlıklı ve mutlu inekler gerektirir. Doğru seçimler yapmayı gerektirir. Size ve hedeflerinize uygun seçimler. Otomatik süt sağımı çözümlerimiz, bu hedeflere ulaşmak için doğru seçimleri yapmanıza yardım eder.

Top