Lely olarak, çiftçilerin ihtiyaçlarını sürdürülebilir, kârlı ve keyifli bir şekilde karşılamalarına ve süt sığırcılığının potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olacak bir yolda ilerliyoruz. 1948’den beri bizi iten kuvvet hep bu oldu. Değişimi hızlandırmak ve ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz. Biz çiftçilikte yenilikçiyiz.

Süt ve süt besiciliği ürünleri, dünyadaki en besleyici ürünler arasındadır. Yüksek kalitede protein içerirler, vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Artan dünya popülasyonu, zenginlik ve net gelirdeki artış nedeniyle, hayvansal proteinlere yönelik talebin artması beklenmektedir. 

İnekler, ot gibi düşük değerli proteinleri yüksek değerli proteinlere dönüştürdüğü için süt sığırcılığının sürdürülebilir bir protein kaynağı olma potansiyeline inanıyoruz. Gelecekte bu potansiyeli korumak için, süt sığırcılığı sektörü birçok büyük çevresel ve toplumsal zorluklarla başa çıkmak zorundadır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, hayvan sağlığını geliştirmek ve süt sığırcılığı ürünlerinin nasıl ve nerede üretildiği konusundaki şeffaflığını artırmak gibi hususlar sektörün en önemli problemlerinden bazılarıdır. 

Sürdürülebilir süt üretimi

Süt sığırcılığı sektöründe değer oluşturmak amacıyla güçlü yönlerimizi kullanarak bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli motivasyona ve sorumluluğa sahibiz. İlk günden bu yana, sahip olduğumuz bu güçlü yönler, müşterilerimizin dünyayı beslemek amacıyla sürdürülebilir süt üretiminde mükemmeliyetçiliğe sahip olmasına yardımcı olacak yaratıcı inovatif çözümler üretmek için yaptığımız her gelişimin merkezinde yer almaktadır. 

Geleceği parlak çiftçilik, geleceği parlak bir işletmeyle başlar

Çevremizdeki dünyayı dikkate alarak tarım ve hayvancılık endüstrisi için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunu, inekler, insanlar ve dünya üzerinde önemli ve olumlu etki oluşturacak yeni, entegre çözümler sunarak yapıyoruz. Bu, inek sağlığının ve çiftçilerin finansal ve sosyal durumlarının geliştirmeye devam ederken süt sığırcılığı çiftçiliğinin çevresel etkisini değiştirmeye katkıda bulunmak anlamına gelmektedir.

İşleri yürütme tarzımızdan işimizin süt sığırcılığı zincirine etkisine kadar uzanan değer zincirimiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz her eylem ve etki, misyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olmaktadır. Süt sığırcılığı çiftçiliğinde sürdürülebilir, kârlı ve keyifli bir geleceğe doğru yolculuğumuz iki temele dayanıyor: 

Geleceği parlak bir işletme

Çalışma şeklimiz ve faaliyetlerimizi yürütme tarzımız

Kendi çevremize ve iklime olan etkimizden çalışanlarımıza nasıl davrandığımıza kadar, davranış biçimimiz, çalışma, iletişim kurma tarzımız, Lely’nin sürdürülebilirlik yolculuğunun temelini oluşturmaktadır.

Geleceği parlak çiftçilik

En büyük etkiyi nerede yaratabiliriz

Çiftçilerin sürdürülebilir süt üretiminde mükemmelleşmesine yardımcı olurken, süt sığırcılığı zinciri genelinde değer yaratmak için geliştirdiğimiz inovatif çözümleri ve sunduğumuz hizmetleri kullanıyoruz.

Neden Lely?

Dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler, çiftliklerinin kurulum ve işletilmelerine dair seçimler yapıyorlar. Günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir Süt ve Et üretimi için çiftlik yönetimini daha verimli hale getiren tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak  çiftçilerin hem kendileri hem de çiftlikleri için en iyi seçimleri yapmasına yardım ediyoruz.  

Top