Çiftçilikte yenilikçi bir firma olarak, dünyanın dört bir yanındaki süt sığırcılığı çiftçilerinin parlak bir geleceğe sahip olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirebilmemiz ve sunabilmemiz için onların ihtiyaçlarını anlamayı amaçlıyoruz.

Geleceği parlak çiftçilik, en üst düzeyde çiftçiliktir: Hem çiftçi hem inek için sürdürülebilir, kârlı ve keyifli bir çiftçilik. Çevre, toprak sağlığı, biyolojik çeşitlilik, maliyet verimliliği, müşteri tercihleri ve en önemlisi, ineklerin ve bütün zamanlarını bu işe ayıran çiftçilerin konforu ve sağlığı olmak üzere önemli nitelikteki her konuyu hesaba katar. 

Sürdürülebilirliği, kârlılığı ve keyfi artırın

Çiftçiler, geleceklerini şekillendirme tarzlarında eşsiz bir konuma sahiptirler. İhtiyaçlar, zorluklar, hayaller ve vizyonlar çiftçiden çiftçiye ve çiftlikten çiftliğe değişir. Çiftliğin konumu, piyasa dinamikleri, ekonomi ve çiftçilerin aile yapısı gibi değişkenlere dayanır. 

Fakat, tüm ürünlerimiz, araçlarımız ve hizmetlerimiz çiftçiler için kârlılığı, keyfi ve sürdürülebilirliği iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Teknolojik çözümler ve çiftlik yönetim tavsiyeleri, beslemeden sağıma, gübre yönetiminden ilaç vermeye ve inek sağlığından inek konforuna kadar çiftlikteki tüm faaliyetlere dayanmaktadır. Makinelerimiz, çiftçilerin hem inekleriyle ilgilenebilmeleri hem de başarılı bir iş yürütmeleri için yapmaları gereken tercihlere ve elde ettikleri sonuçlara odaklanabilmelerine imkân sağlayacak şekilde günün her ânı çalışmaktadır.
 

 

Geleceği parlak çiftçilik çözümlerimiz

Lely Astronaut A5

Süt sağımında yeni dönüm noktası

Daha yüksek esneklik, artırılmış verim, daha iyi iş ve yaşam dengesi sağlayan ve ineklerin kendi ritmine göre hareket etmesine olanak vererek doğal inek davranışını artıran çiftçi süt sağım otomasyonumuz, Lely Astronaut.

Lely Grazeway

Verimli otlatma için

Lely Grazeway, hem robotla süt sağımını hem de otlatma işlemlerini bir arada yürütmeye olanak verir. İnek kutusu verimli otlatmayı destekler. İnek dışarı çıkıp çıkmamaya kendi karar verebildiği için doğal inek davranışlarına imkân sağlar.

Lely Vector

Otomatik yemleme sizin için hazır

Lely Vector otomatik yemlemeyi sunar. Sık yemleme, genel inek sağlığı ve süt verimi üzerinde, süt kilosu başına emisyonun azaltılmasında kanıtlanmış bir etkiye sahiptir.

Lely Walkway

Verimli tırnak bakımı için ayak banyosu

Verimli tırnak bakımı için ayak banyosu sağlayan Lely Walkway, tırnak bozukluklarını ve erken yaşta sakatlanmayı azaltır.

Lely Luna

Optimum inek konforu

Lely Luna, optimum inek konforu için deriyi fırçalayarak kan dolaşımını canlandırır ve tozları temizler. İneğin refahının optimum seviyelerde tutulması, daha mutlu, sağlıklı ve üretken olmasını sağlar.

Lely Horizon

Geleceğin çiftçiliği parmaklarınızın ucunda

Yönetim uygulamamız Lely Horizon sayesinde çiftçiler, çiftliklerini günün her saati sürdürülebilir bir şekilde çalıştırabilirler. Böylece süt sığırcılığı çiftçilerinin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluruz.

Çiftçiliğin geleceğine dair görüşlerimiz

Dünyada gün geçtikçe artan yiyecek ihtiyacının karşılanmasında çiftçiler önemli bir role sahiptir. Fakat çiftçiliğin çevre üzerindeki etkisi daha kapsamlı denetimlere tabi olur ve düzenlemeler daha katı hale gelirken, gelecek güvencesi için süt sığırcılığı çiftçilerinin de bu gelişmelere ayak uydurmaları gerekmektedir. 

Tüm bu unsurlar, geleceğin çiftliğine yönelik, aşağıda açıkladığımız vizyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır: 

  • Döngüselliğin süt sığırcılığı çiftçiliğindeki yeri daha da geliştirilmiştir: Yüksek değere sahip besinler tekrar kullanılmakta, inekler taze otla beslenmekte, atık oluşumu kısıtlanmakta, emisyonlar minimize edilmekte ve çiftçi ile müşteri arasında daha yakın bir bağlantı oluşturulmaktadır. 
  • Çiftçilik operasyonları daha da optimize edilmekte ve mevcut veriler öngörücü bakım için daha akıllıca kullanılmaktadır. 

Neden Lely?

Dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler, çiftliklerinin kurulum ve işletilmelerine dair seçimler yapıyorlar. Günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir Süt ve Et üretimi için çiftlik yönetimini daha verimli hale getiren tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak  çiftçilerin hem kendileri hem de çiftlikleri için en iyi seçimleri yapmasına yardım ediyoruz.  

Top