2050 yılında oluşacak küresel gıda sorununa çözüm olabilmek için insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşım kazanılması önemlidir. Böylelikle, geliştirdiğimiz her çözüm ve sunduğumuz her hizmet, inekler, insanlar ve gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlar.

İnek

En değerli kaynak tedarikçisi

Lely’de, yaptığımız her faaliyetin merkezinde inek vardır. İnek süt sığırcılığı sektörünün en değerli tedarikçisidir: Bir inek huzurlu olduğunda, iyi beslendiğinde ve sağlıklı olduğunda, performansı daha da iyi olacaktır. Geliştirdiğimiz her inovasyon ve sunduğumuz her hizmet, süt sığırcılığı çiftliklerinde hayvanın sağlık durumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İnsanlar

Yaptığımız işin temeli

Sürdürülebilirliği, birlikte çalıştığımız ve hizmet sunduğumuz herkesle sağlıklı ilişkiler kurmayı gerektiren uzun vadeli bir taahhüt olarak görüyoruz. Amacımız, tedarikçilerden müşterilere ve üretim tesislerimizde yeni ürünler üreten Lely çalışanlarından dünyanın dört bir yanındaki Lely Center çalışanlarına kadar, ilgili tüm paydaşların refahına katkıda bulunmaktır.

Gezegen

Bağlı olduğumuz kaynaklar

Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, süt sığırcılığı çiftçilerinin yalnızca geleceğe hazır hale gelmesini sağlamayı değil, aynı zamanda süt sığırcılığı zincirinin tüm aşamalarındaki çevresel etkinin terse çevrilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Süt ürünlerinin ayak izi, süt sığırcılığı zincirinin bütün halkalarının toplam etkisidir.

İnek: süt sığırcılığı sektöründeki en değerli kaynak tedarikçisi

Lely’de, yaptığımız her faaliyetin merkezinde inek vardır. İnek süt sığırcılığı sektörünün en değerli tedarikçisidir: Bir inek huzurlu olduğunda, iyi beslendiğinde ve sağlıklı olduğunda, performansı daha da iyi olacaktır. Geliştirdiğimiz her inovasyon ve sunduğumuz her hizmet, süt sığırcılığı çiftliklerinde hayvanın sağlık durumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çözümlere ve işleyişe olan yaklaşımımız iki bölümden oluşur:

  • Her bir ineğe karşı özen göstererek (bu da, antibiyotik kullanımının azaltılması gibi durumlara olanak tanır), sağlık sorunlarını azaltarak ve buzağı dayanıklılığını artırarak inek sağlığını geliştiriyoruz.
  • Serbest sürü trafiğine imkân verme ve ineklerin uzun ömürlü olmalarını sağlama gibi doğal inek davranışlarına katkıda bulunuyoruz.

İnsanlar: yaptığımız işin temeli

Sürdürülebilirliği, birlikte çalıştığımız ve hizmet sunduğumuz herkesle sağlıklı ilişkiler kurmayı gerektiren uzun vadeli bir taahhüt olarak görüyoruz. Amacımız, tedarikçilerden müşterilere ve üretim tesislerimizde yeni ürünler üreten Lely çalışanlarından dünyanın dört bir yanındaki Lely Center çalışanlarına kadar, ilgili tüm paydaşların refahına katkıda bulunmaktır. Çözümlerimiz ve uygulamalarımız şunları amaçlamaktadır:

  • Çiftçilerin sosyal ve finansal refahını iyileştirmek. Tehlikeli ve yoğun çalışmayı azaltıyoruz, tekrarlı görevleri minimize ediyoruz ve güvenli, kaliteli (besin yoğunluklu) ve verimli süt üretimine olanak sağlıyoruz.
  • Tüketici için şeffaflığı artırmak. Süt ürünleri tedarik zincirini kısaltıyoruz, süt sığırcılığının takip edilmesine imkân sağlıyor ve kaliteli süt sığırcılığını destekliyoruz. 
  • Çalışanlarımızdan en yüksek verimi almak ve kendilerinin gelebilecekleri en iyi noktaya gelmelerine olanak sağlamak. Yalnızca kişisel gelişimi ve uygunluğu destekleyen ilham verici bir çalışma alanın değil, aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir çalışma alanı sağlıyoruz ve çalışanlarımızın daha büyük bir topluluğun parçası olmalarına yardımcı oluyoruz.
  • Tedarikçilerimizle uzun süreli iş ortakları olarak çalışarak adil ve şeffaf bir tedarik zinciri oluşturmak. Adil ve şeffaf şartlar altında çalışıyoruz ve tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için işbirliği yapıyoruz.
  • Lely Center’larımız ile pozitif işbirliği içerisinde olmak ve memnuniyet seviyelerini yükseltmek için çabalamak. Ürünlerimizin kalitesini artırıyoruz ve aşağı akım hizmet seviyelerini optimize ediyoruz (örneğin, daha iyi hizmet aralığı, dönüş süresi, teslimat süresi ve sorunlara yanıt süresi). 

Gezegenimiz: hayatımızı borçlu olduğumuz kaynakları sağlayan yuvamız

Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, süt sığırcılığı çiftçilerinin yalnızca geleceğe hazır hale gelmesini sağlamayı değil, aynı zamanda süt sığırcılığı zincirinin tüm aşamalarındaki çevresel etkinin terse çevrilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Süt ürünlerinin ayak izi, süt sığırcılığı zincirinin bütün halkalarının toplam etkisidir. Bu, Lely dahil ilgili tüm sektör paydaşlarının, süreçlerini iyileştirmek ve daha sürdürülebilir hale gelmek için çabalaması anlamına gelmektedir. 

 Yaklaşımımız üç bölümden oluşur:

  • Çiftlikteki fosil kullanımını değiştirerek, çiftliğin iklim üzerindeki etkisini azaltarak (örneğin enerji, su ve malzeme/sarf malzemesi kullanımını azaltarak), çiftlik döngüselliğini artırarak ve yerel inek beslemeyi mümkün hale getirerek iklim ve doğal kaynaklar açısından fayda sağlayan çiftlik çözümleri geliştiriyoruz.
  • Toprak ve çiftlik alanı açısından fayda sağlayan çiftlik çözümleri geliştiriyoruz ve çiftlik alanlarının ve çevresinin biyolojik çeşitliliği ve su tutma kapasitesi üzerinde olumlu etki oluşturuyoruz.
  • CO2 açısından nötr bir işletmeye dönüşerek, maksimum döngüsellik için çabalayarak sorumlu bir şekilde kaynak kullanarak ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturarak daha sorumlu bir işletme haline gelmek için çalışıyoruz.

Neden Lely?

Dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler, çiftliklerinin kurulum ve işletilmelerine dair seçimler yapıyorlar. Günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir Süt ve Et üretimi için çiftlik yönetimini daha verimli hale getiren tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak  çiftçilerin hem kendileri hem de çiftlikleri için en iyi seçimleri yapmasına yardım ediyoruz.  

Top