Vizyonumuz

Tarım, temel rolü büyüyen bir nufüsü beslemek olan,dinamik bir sektördür. 2050 yılına kadar, beslenmesi gereken dokuz milyar insan olacak. Yani dünyanın %70 daha fazla gıda üretmeye ihtiyacı var. Gıda üretimini yükseltmek, verimli tarım gerektiriyor. Aynı zamanda kalitenin de sürdürülebilir ve yenilikçi bir biçimde korunması gerekiyor. İnsana ve hayvana saygı.

"Çiftçilikte sürdürülebilir, kârlı ve keyifli bir gelecek."

Bu arada, müşterilerimizin (süt sığırcılığı çiftçileri ve tarım müteahhitleri) faaliyet gösterdiği ortam da sürekli olarak değişiyor. Bu da sürdürülebilir, kazançlı ve keyifli bir gelecek yaratmanın halledilmiş bir iş olmaktan çok süregelen bir süreç olduğu anlamına geliyor.

Her gün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin çiftliklerinin kurulumu ve işletilmelerine dair seçimler yapmasına yardım ediyoruz. Lely, verimli çiftlik yönetimine uyan ve katkıda bulunan tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak bu konuda yardımcı oluyor. Günümüzde ve gelecekte.

Misyonumuz

Bugünün gerçeği ve yarının zorluklarıyla başa çıkabilmek adına müşterilerimize sürdürülebilir süt ve et üretimi sağlamak için en önemli görevimizin onlara  yardımcı olacak çözümler sunmak olduğuna inanıyoruz.

"Müşterilerimize, dünyayı besleyecek sütü üretmede, sürdürülebilir başarı için yenilikçi çözümler sunmaktır."

Bunu çalışanlarımıza yeni ve yenilikçi konseptler yaratmaları için sürekli ilham vererek ve onları bu konuda harekete geçirerek yapıyoruz. Çiftçilerin ve müteahhitlerin hayatlarını kolaylaştıran, işletmelerini daha başarılı hale getiren ve onlara aydınlık bir gelecek sunan fikirler ve çözümler.

Müşterilerimiz için seçim özgürlüğü, vizyonumuzun ve misyonumuzun üzerinde güçlendiği temeldir. Lely bünyesinde müşterilerimizin istekleri ve ihtiyaçları, bizim onları nasıl desteklediğimizi ve onlara nasıl yardım ettiğimizi belirler.

FOTF-TR.jpg

Geleceğin Çiftliği 2035

Çevremizdeki dünya değişiyor. Küresel nüfus, 2050 yılına kadar gıda talebinde beklenen %50 ila %70'lik artışla büyümeye devam edecek. İnsanlar süt ürünlerini her zamankinden daha sürdürülebilir bir şekilde üretmeleri için çiftçilere güveniyor; yiyeceklerinin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini bilmeyi giderek daha fazla talep ediyor. Aynı zamanda çiftçiler, dünya çapında hararetli tartışmalara maruz kalırken daha sıkı düzenlemelerle uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu değişen çevre, bizim gerçeğimiz. Gelecekte çiftçiliğin, toplum, çiftçiler ve hayvanlar için tamamen kabul edilebilir bir çiftlikte gerçekleşmesi bekleniyor. Çiftçiliğin çiftçiyle, çiftçinin toplumdaki rolüyle ve toplum tarafından nasıl görüldüğüyle ilgili olduğu yer olan çiftlik, odak noktası oluyor. Geleceğin çiftçiliğinin odağı çiftçiye odaklanmaktır.

Etki alanları

Çevremiz değişmekte olsa da hedeflerimiz aynıdır: 'Çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için.' Önümüzdeki yıllarda süt sığırcılığı çiftçiliğinin temel zorluklarını çözmeye yardımcı olmak için yenilik yapmaya devam edeceğiz. Geleceğin Çiftliği'nin merkezinde yer alan beş tema temelinde yenilikler yapacağız. 

Tüketiciler, politikacılar, medya, çevre ve hayvan örgütleri, gıda üretiminin farklılaşması gerektiği hususunda giderek daha yüksek sesle çağrı yapıyor. Lely, bu güçlükle mücadeleye katkıda bulunabilir ve katkıda bulunmak istemektedir. 2035'i hedefleyen Geleceğin Çiftliği’nin kalbinde aşağıdaki inovasyon temaları yer alır.

 

Impact areas

Hayvan refahı

Söz konusu hayvanın sağlık durumu olduğunda, toplum daha büyük bir ilerleme bekler. Bu, başarı elde etmek için yenilikçiliğe devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Serbest sürü hareketi, ineklerin hayatlarını mümkün olan en doğal şekilde yaşamalarını sağlar. Otomatik süt sağımı ve yemleme buna katkıda bulunuyor. Otlatmanın teşvik edilmesi ve olası hastalıkların erken tespiti, ineğin sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak yapılmalıdır.

Daha iyi bir çevre

Süt sığırcılığının çevreye etkisini nasıl azaltabileceğimiz ve gerçek döngüsel çiftçiliğe doğru nasıl daha hızlı ilerleyebileceğimiz konusunda kendimize meydan okumaya devam etmeliyiz. Sadece azot emisyonlarını değil, aynı zamanda metan emisyonları, su kalitesi, enerji kullanımı, toprak sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiyi de azaltır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçiliğe daha fazla odaklanmalıyız.

Sürdürülebilir ve besin değeri yüksek süt ürünleri

Süt, 400'den fazla bileşenle sağlıklı bir diyete uygun olan en eşsiz sıvıdır. Geleceğin çiftliğinin amacı, yüksek kaliteli, izlenebilir ve sürdürülebilir süt ürünleri üretmektir. Bu, örneğin en iyi tat ve içeriği sağlamak için ineklerin genetiğine ve diyetlerine odaklanmak anlamına gelir. Bu, ineğin temel yetkinliğini, yani yemi besleyici gıdaya dönüştürmesini sağlar.

Tüketicilerin katılımı

Çiftçilik konusunda her zamankinden daha eleştirel olan tüketicilerin katılımları giderek daha önemli hale geliyor. Buradaki zorluk, çiftçi ile tüketiciyi birbirine yaklaştırmaktır. Tam bir şeffaflık talep eden tüketiciler, bir yandan da çiftlikte olup bitenlerden giderek daha da uzaklaşıyorlar. Tamamen kentleşmenin bir sonucu olarak. Zincir üzerinde daha fazla şeffaflık sunmak, çok daha fazla çalışmayı gerektiriyor.

Çiftçilerin refahı

Çiftçilik bordrolu bir iş değildir: bir yaşam tarzıdır. Bunun için ödüllendirilmelidirler. Finansal açıdan güçlü bir çiftlikleri olması için çiftçileri desteklemeliyiz. Adil ve makul bir iş modeli ile. Sadece yiyecek üretmeyen bir çiftlik ile. Aynı zamanda, toplumsal olarak ilgili ve dolayısıyla tüketiciler tarafından kabul edilen ve 'onaylanan' bir çiftlik ile. Sadece bizim tabağımıza değil, aynı zamanda çiftçinin de tabağına yemek koyan bir çiftlik.

Neden Lely?

Dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler, çiftliklerinin kurulum ve işletilmelerine dair seçimler yapıyorlar. Günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir Süt ve Et üretimi için çiftlik yönetimini daha verimli hale getiren tavsiyeler ve yenilikçi çözümler sunarak  çiftçilerin hem kendileri hem de çiftlikleri için en iyi seçimleri yapmasına yardım ediyoruz.  

Top