Buzağılarda Kolostrumun Önemi

Buzağıların ilk 2 saati yaşayıp yaşamayacaklarını, ilk 2 ayı ise nasıl bir inek olacaklarını belirler.

Buzağılarda Kolostrumun Önemi

Kolostrum ve İmmunoglobulinler

Kolostrum doğumdan sonraki ilk 24 saatte meme bezlerinde oluşan salgıdır. Kolostrum normal süte göre gerek içerik, gerek fiziksel özellikleri gerekse de işlevsellik olarak farklıdır. Kolostrum geçiş sütü ise doğumdan sonraki 24. saat ile 72. Saatler arasında salgılanan süttür. Doğumdan sonra 72 saat boyunca salgılanan süt değişim gösterir. Kolostrum normal süte oranla çok faha fazla kuru madde, protein ve immunoglobulin (Ig) içerir. Buzağı doğduktan sonra annesinden bu bağışıklık maddelerini ilk 24 saat içinde alması çok önemlidir.

  Sağım Sayısı  
  1 2 3 Normal Süt
Kuru Madde, % 23,9 17,9 14,1 12,9
Protein, % 14,0 8,4 5,1 3,1
Kazein, % 4,8 4,3 3,8 2,5
IgG, g/L 48 25 15 0,6
Yağ, % 6,7 5,4 3,9 3,5
Laktoz, % 2,7 3,9 4,4 5

Tablo 1. Kolostrum ve geçiş sütünün içeriği

İmmunoglobulinler (antikorlar) hayvandaki patojenleri tespit edip yok etmeye yarayan bağışıklık maddeleridir. Sığır kolostrumunda üç çeşit immunoglobulin vardır; IgG, IgM ve IgA. Yeni doğmuş buzağıların hastalıklara karşı savunma mekanizmaları gelişmemiştir ancak anneden salgılanan ilk süt ile aldığı bu immunoglobulinler, buzağı kendi aktif bağışıklık sistemini oluşturana kadar buzağıya pasif koruma sağlar. Kolostrum %70-80 IgG, %10-15 IgM ve %10-15 IgA içerir.

IgG’ler ineğin kanından kolostruma özel bir taşıma yolu ile geçerler. Bu mekanizma çok sayıda IgG’nin kandan memeye doğru geçmesini sağlar. Sonuç olarak annenin doğumdan 2-3 hafta önceki serum IgG oranı düşmeye başlar. İnek bu kaybettiği IgG’yi doğumdan birkaç hafta sonra yerine koyabilmektedir. IgM ve IgA ise meme bezlerindeki plazmositlerden sentezler.

İmmunoglobulinlerin Görevleri

Her Immunoglobulinin farklı bir görevi vardır. Kolostrumda ve serumda en çok bulunan ımmunoglobulin IgG’dir. IgG’nin birincil görevi istilacı patojenleri tespit etmek ve onları yok etmektir. Çünkü IgG’nin boyutu diğer immunoglobulinlere oranla daha küçüktür, bu yüzden vücudun diğer bölgelerine gidebilir. IgM ise septisemi durumunda ilk defans hattı olarak görev yapar. IgM büyük molekül olduğu için kanda kalarak istilacı bakterilere karşı koruma sağlar. IgA ise bağırsak gibi mukozal yüzeyeleri korur. Bağırsak yüzeyine tutunarak patojenlerin tutunmasını ve hastalığa neden olmalırını engeller. 3 gün boyunca kolostrum beslemesi yapılması sayesinde bağırsak yüzeyine IgA’nın tutunmasını ve koruma sağlamasını teşvik edersiniz.

Kolostrum yüksek miktarda IgG ve daha az miktarlarda IgM ve IgA içerir. Bu üç immunoglobulinde buzağının hasta olma şansını veya ölme riskini azaltma açısından çok önemli rol oynamaktadır. Ancak kolostrum beslemesinin ve içindeki immunoglobulinlerin buzağıyı korumak için sadece gerekenlerden sadece bir tanesi olduğunu unutmamak gerekir. Düzgün besleme ve barınma koşulları buzağının sağlıklı olmasına yarayan diğer etkenlerdir.

Top