Buzağılarda Suyun Önemi

Taze, temiz su buzağıların rumen gelişimi için çok önemlidir. Buzağının yediği konsantre ve kaba yemleri rumende fermente edebilmesi, buzağı gelişimindeki en önemli kriterlerden biridir. Rumen gelişimi buzağının sütten kesilmesinde ve sonraki hayatında daha iyi bir performans göstermesi için anahtar rol oynamaktadır. Rumende yemlerin fermente olması ile uçucu yağ asitleri oluşur. Bu asitler rumenin aktivitesi ve büyüklüğü üzerinde ciddi değişimlere sebep olarak, buzağının sütten kesilmesi sürecini kolaylaştırır. Buzağı yeterli kuru yem tüketmediği takdirde sütten kesme işlemi başarısız olur veya sütten kesme süreci uzar.

Cow health

Buzağılarda Suyun Önemi

Buzağılarda Suyun Önemi

Rumen bakterileri tüketilen yemleri rumende uçucu yağ asitlerine çevirirler. Rumen bakterilerinin bu substratları fermente edebilmek için sulu bir ortamda yaşamaları gerekir. Yetersiz su olduğu taktirde rumen bakterileri büyüyemeyecektir ve ruminal gelişim yavaşlayacaktır. Buzağının rumenine en çok su girişi ise buzağının önünde her zaman su bulunması ile sağlanır. Eğer buzağıların önünde erken yaştan itibaren serbest su olursa buzağılar hem kendileri için hem de rumen bakterileri için yeterli miktarda su tüketeceklerdir.

Süt veya mamalar rumeni özefagus oluğu ile bypass edip direkt abomasuma ulaştığı için rumendeki bakteriler için bir su kaynağı olarak düşünülemez. Özefagus şartlara göre genelde 12. haftaya kadar aktiftir. Bu yüzden buzağıların doğumunun üçüncü gününden itibaren temiz ve taze suya ihtiyaçları vardır.

Şekil 1: Suya erken erişenler ile geç erişen buzağıların 4. haftadaki canlı ağırlık artışları, kuru madde tüketimleri ve ishal gün sayıları arasındaki farklar.

 

Buzağıların erken yaşta serbest bir şekilde suya erişimleri olması halinde canlı ağırlık artışları, kuru madde tüketimleri artarken ishal vakalarının azaldığı görülmüştür. Su verildiği taktirde buzağıların rumenleri daha iyi gelişerek, çalışmaya başlar ve böylece hayvanların tükettiği yem miktarı ile bu yemlerden aldıkları verim artacaktır.

Top