Daha iyi Ayak Sağlığı için Ayak Havuzu Kullanımı

Ayak ve tırnak sağlığının hayvan refahına ve çiftliğin ekonomisine çok büyük etkileri vardır.

Management, Tips & Tricks

Daha iyi Ayak Sağlığı için Ayak Havuzu Kullanımı

Ayak havuzları genel olarak çiftliklerdeki Digital Dermatitis (DD) vakalarını kontrol etmekte en çok kullanılan araçtır. Düzenli ayak havuzu kullanımı hem DD ile olan mücadelenin daha etkin yapılmasını sağlar hem de kullanılan çözelti miktarını azaltarak tasarruf sağlanmasına yardımcı olur. Ayak havuzları tırnakları dezenfekte etmek, DD gibi oluşumları önlemek, saçılımı azaltmak ve bunun gibi sebepler için kullanılır.

Ayak ve tırnak sağlığını iyileştirmek için düzenli ayak havuzlarını kesinlikle yapmak gerekir. Sürünün ayak sağlığının durumuna göre ayak havuzlarının en az haftada bir veya iki haftada bir yapılması önerilir. Ayak havuzlarını her 100 hayvandan sonra veya her 12 saatte bir değiştirmek gerekir. Bunun yanında ineklerin rahat bir şekilde sürü trafiğinde yer alabilmesi için ve önemli tırnak problemlerini önlemek için düzenli koruyucu tırnak kesimlerinin yapılması gerekir.

Ayak Havuzlarının yeri ve ölçüleri

Ayak havuzlarından daha etkin sonuçlar almak için ayak havuzlarının lokasyonu, uzunlukları ve derinliklerini doğru şekilde ayarlamak önemlidir. Ayak havuzları genelde sağımhane çıkışlarında veya grup başlarında olmaktadır. Burada önemli olan ayak havuzlarının kolay bir şekilde doldurulup boşaltılmasını sağlayacak ve hayvanın geçişi için fiziksel bir engel teşkil etmeyecek yerlerde bulunmasıdır.

Ayak havuzlarının derinliği minimum 8-10 cm olmalıdır, böylece hayvan adım attığında bütün ayak ve tırnak yüzeyi havuzdaki çözeltiye maruz kalır. Ayak havuzunun uzunluğunun ise yaklaşık 3 metre olması istenir, böylece hayvan yürürken tüm ayakları minimum 2 kere çözeltinin içine girmiş olur.

Hangi ürünler kullanılabilir?

Piyasada çok farklı ve etkili ürünler mevcuttur,

  1. Bakır sülfat hem etkili olduğu için hem de tırnak yüzeyini sertleştirdiği için en çok kullanılan ürünlerdendir. Bakır sülfat ayak havuzlarında %5-10 konsantrasyonla kullanılmalıdır.
  2. Formalin yine uzun zamandır ayak havuzlarında kullanılan alternatif bir üründür. Formalin sadece 15oC üstündeki sıcaklıklarda etkilidir. Bu yüzden kış aylarında veya soğuk havalarda kullanılmaz. %40’lık bir formaldehit ayak havuzunda %3-5 oranında kullanılabilir.
  3. Bakır sülfat ve formalin karışımı da uzun zamandır kullanılan etkin bir karışımdır, önerilen karışım miktarları %5 bakır sülfat, %2.5 formalin şeklindedir.
  4. Normal tuzun da bakteriler üzerinde öldürücü etkisi olduğundan, ayakları ve tırnakları temizlemek için kullanılabilir. %8 oranında bir karışım önerilmektedir. Ancak uzun süre düzenli kullanılırsa tırnakları yumuşatmak gibi olumsuz bir etkisi de vardır.

Ayak havuzundan sonra temiz bir alan

Ayak havuzundan sonra ineklerin temiz bir zemine basmaları çok önemlidir. Ayak havuzunun etkisini arttırmak için ineklerin havuzdan hemen sonra gübreye basmaması gerekir. Ayak havuzundan sonra ayaklara gübre yapışması, ayakların kirlenmesi ve ayak yüzeyinde tekrar oksijensiz bir alan oluşumu bütün yapılan mücadelenin etkisini azaltır. Ayrıca konsantrasyonların fazla hazırlanması tahribata yol açabileceği gibi az hazırlanması da mücadelenin yetersiz olmasına sebep olur. Ayak havuzları gerekli sıklıkta değiştirilmez ise inekleri kontamine eden bir alan haline gelir,  böylece inekten ineğe saçılım riskini arttırır.

 

Top