Hayvan Dışkı Analizi ile Rumen ve Sindirim Sağlığını Takip Edin

İneklerin dışkıları, bize rumen fonksiyonları ve sindirime dair çok şey söyler. Hayvan dışkı analizi ile rumen ve sindirim sağlığını kontrol ederek sürdürülebilirliğinize katkıda bulunabilirsiniz. Dışkılar, inekler tarafından tüketilen rasyonun ne derece iyi olduğunu ve hayvanların bu rasyondan ne kadar yararlanabildiklerine dair iyi bir göstergedir. Bu yüzden üreticilerin sık sık ineklerin dışkılarını incelemeleri ve periyodik olarak dışkı elek testlerini yapmaları büyük önem arz etmektedir. Ancak ineğin üretkenlik ve laktasyon durumuna bağlı olarak gübreyi yorumlama şekli değişebilmektedir.

Cow health

Hayvan Dışkı Analizi ile Rumen ve Sindirim Sağlığını Kontrol Ederek Sürdürülebilirliğinize Katkıda Bulunun

Dışkı Sindirim Skoru

Dışkı Sindirim skoru.JPG

 

Dışkı Kıvam Skoru

Dışkı Kıvam Skoru.JPG

Dışkı sindirim skoru olarak değerlendirme yapıldığında, esas bakılması gereken dışkıda sindirilmemiş daneler ve uzun partiküllü otlar bulunmamasıdır. Skor 1 ve Skor 2 gibi dışkılar genel olarak sindirim bakımından arzu edilen ve sağmal hayvanlarda görmeyi umduğumuz dışkılardır. Dışkıdaki uzun partiküllü bulgu veya mısır gibi dane yem miktarı arttıkça skor da 1’den 5’e doğru artmaya başlar ve bu durumda hayvanın sindiriminde sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz.
Dışkı kıvam skorunda ise olması gereken kıvam; katı yoğurt kıvamıdır. Dışkı düştükçe sesi duyulmalı ve halka halka şekiller bırakmalıdır. Çizme ile basıldığında bariz bir iz çıkmamalı ve dışkı çizmeye yapışmamalıdır. Sağmal hayvanlar için skor 3 idealdir, ancak kullanılan hammadde (taze ot, merada otlatma vb.) gibi etmenlerin de oynayacağı rol dikkate alınarak yorumlama yapılması gerekmektedir. 
İyi bir rumene sahip sürüde görülmesi gerekenler;
-    Dışkılarında 1 cm’den uzun partikül miktarı çok az olmalı
-    Dışkılarda yoğun yem miktarı yok denecek seviyede olmalı (çiğit, mısır vb.)
-    Sürünün yem yiyen, su içen vb hayvanlar haricinde yaklaşık  %50’si geviş getiriyor olmalıdır.

Top