Hayvanları Daha Fazla Yem Yemeye Teşvik Etmek

Süt hayvancılığında hedef, hayvanların erken laktasyonda daha fazla kuru madde tüketmelerini sağlayarak metabolik hastalıkların önüne geçmek ve süt verimini arttırmaktır. Doğru zamanda doğru uygulamalar ile hem ineklerinizin sağlığını hem de çiftlik veriminizi arttırabilirsiniz.

Feeding

Hayvanların Daha Fazla Yem Yemesini Teşvik Etmek

Buzağılarda Suyun Önemi

Süt hayvancılığında fazladan tüketilen her kuru madde (besin maddeleri) daha fazla süt verimi demektir. Genel öngörü dengeli bir rasyonla oluşturulmuş yem ile beslenen hayvanların, kuru madde tüketimlerindeki her 1 kg artış 2 kg daha fazla süt anlamına gelir. Ancak hayvanların gönüllü bir şekilde normal tüketim miktarlarından fazlasını tüketmelerini sağlamak oldukça zordur. Bu süreç zarfında hayvanların kuru madde tüketimini arttırmaya yardımcı olabilecek bazı yöntemler kullanabilirsiniz:

1.Kaliteli Kabayem Kullanımı

Sindirim sistemlerinin fiziksel bir limiti vardır ve bu yüzden hayvanların yiyebileceği  bu limitli miktarın içerisine gerekli besin maddelerini sığdırmak gerekir. Dane yem ve yağlar hayvana direkt olarak verildiğinde metabolik sıkıntılara neden olur, bu nedenle zengin besin madde içeriğini arttırabilmek için kaliteli kabayemlere ihtiyaç vardır. Genel kanı enerji miktarı 1,3 Mcal/kg’nin üstüne olan kabayemlerin kuru madde tüketimini arttırdığı yönündedir. Mısır silajı ve yonca gibi kabayemler bu seviyenin üstündedir.

2.Metabolik Hastalıkları Engellemek

Metabolik hastalıklara (asidozis, ketozis, hipokalsemi vb.) maruz kalan bir ineğin yem tüketimi sağlıklı bir hayvana oranla çok daha düşük kalacaktır. Bu yüzden sağmal ineklerin metabolik gidişatı çok iyi takip edilmeli ve doğru bir rasyon ve yönetim ile hastalıklara maruz kalmadan önlemler alınmalıdır.

3.Fresh Dönemde Yağ Miktarını Sınırlamak

Doğumdan sonra inekler, yem miktarı ve kalitesine bakmaksızın süt üretimini sürdürmek için vücut yağlarını yakmaya başlar. Böylece vücutta esterleşmemiş yağ asitlerinin dolaşımı artar. Rasyona fazla yağ ilavesi de aynı etkiyi yaratır, yüksek yağ miktarının vücutta yarattığı etki sonucu kuru madde tüketiminde düşüş oluşur. Eğer rasyona fazla miktarda ilave yağ girildiyse ve hayvanların yağ yakımı engellenemiyorsa hayvanlar buna kuru madde tüketimini düşürerek karşılık verecektir.

4.Doğum Öncesi Bakım

İnekler doğumdan sonraki 5-10. haftalarda kuru madde tüketimlerini en üst seviyelere çıkartmaya başlar. Yani diğer bir deyişle laktasyonun başlarında kuru madde tüketimi yetersizken süt verimini vücut yağlarını yakarak sağlamaktadır. Laktasyonun erken dönemlerinde hayvanların vücut yağ yakımlarını azaltmak ve kuru madde tüketimlerini arttırmak hayvanların doğum öncesi kondüsyonları ile yakından ilgilidir. Doğum sonrası hayvanı metabolik değişikliklere hazırlamak için kondüsyonu ve rumen sağlığını hazır edecek bir rasyon uygulaması yapılmalıdır. Rumenin doğru bir şekilde hazırlanması ile asidozis ve ketozis gibi vakaların azalmasını sağlayacaktır.

5.Yemleme ve Yem İttirme Sıklığı

Hayvanlar her zaman yem seçmeye eğilimlidirler ve  yem seçimi arttıkça rumen sağlığı bozulmaya başlar. Sık yem itme işlemi ile hayvanların yem seçmek için yemde çukur oluşturmalarını engelleyerek, her zaman aynı oranda ve karışımda yem tüketmeleri sağlanır.  Sık yemleme veya sık yem ittirme ile hayvanların iştahları artar, böylece hayvanlar tek seferde fazla yem tüketip asidoz riskine girmektense yem yoluna daha fazla ziyaret yapıp daha  küçük miktarlarda sık ve homojen bir yem yiyecektir. Böylece rumen sağlıkları daha stabil kalacaktır.

Süt hayvancılığında hedef, hayvanların erken laktasyonda daha fazla kuru madde tüketmelerini sağlayarak metabolik hastalıkların önüne geçmek ve süt verimini arttırmaktır. Doğru zamanda doğru uygulamalar ile hem ineklerinizin sağlığını hem de çiftlik veriminizi arttırabilirsiniz.

Top