Kolostrum Beslemesinin Zamanlaması

Yeni doğan buzağılarda pasif bağışıklık sağlanabilmesi için kolostrumdan gelen immunoglobulinlerin yıkımlanmadan emilmesi gerekir. Doğumdan sonraki ilk kolostrum beslemesinin zamanı buzağının yeterli bağışıklığa ve hastalıklara karşı güçlü olabilmesi açısından çok önemlidir. Kolostrum beslemesindeki zamanlamanın öneminin bir kaç sebebi vardır; immunoglobulinlerin yıkımlanması, bağırsak yüzeyindeki emilimin azalması ve bağırsak yüzeyinde bakteriyal kolonizasyon oluşumudur.

Kolostrum Beslemesinin Zamanlaması

Kolostrum Beslemesinin Zamanlaması

Bağırsağın olgunlaşması doğumdan kısa bir süre sonra başlar. Bağırsak hücreleri olgunlaştıkça immunoglobulinleri absorbe etme yeteneklerini kaybederler. Doğumdan hemen sonra bağırsağın absorbe yeteneği yüksekken doğumdan 6 saat sonra bu absorbsiyon yeteneği 1/3 oranında düşmektedir. 24 saatin sonunda ise absorbsiyon yok denecek düzeylere gelmektedir. Buzağıların pasif bağışıklını en üst düzeye çıkarmak için buzağının doğumundan hemen sonra kolostrum beslemesinin yapılması gerekir.

Ayrıca bağırsak hücrelerinin olgunlaşması ile bazı sindirim enzimleri de salgılanmaya başlar. Böylece Immunoglobulinlerin yıkımlanması gerçekleşir. Doğumdan belli bir zamana kadar sindirim enzimleri salgılanmaz, bu sayede IgG gibi makromoleküller sindirilmeden emilir. Ancak 12 saat sonra sindirim enzimlerinin miktarı artmaya başlar ve IgG moleküllerini yıkımlamaya başlar.

Yeni doğmuş buzağının sindirim sistemi sterildir. Ancak doğumdan bir kaç saat sonra çevresel bakterilerin bağırsaktaki kolonizasyonu başlar. Bağırsaktaki bu kolonizasyonun oluşma ve büyüme hızı çevre ile ilişkilidir. Eğer buzağı kirli bir alanda doğum gerçekleştirdiyse patojenik bakterilerin kolonizasyonu daha hızlı olur ve çeşitli problemlere yol açabilir. Eğer bağırsak ortamındaki bu kolonizasyon hızlı bir şekilde gerçekleşirse immunoglobulinlerinde emilimini azaltarak pasif bağışıklığın azalmasına yol açar.

Özet olarak buzağıları doğumdan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde kaliteli bir kolostrum ile beslemek gerekir.

 

Top