Sıcaklık Stresinin Kurudaki Hayvanlar ve Buzağılar Üzerindeki Etkisi - 2

Sıcaklık stresinin sağmal ineklerde hem kuru madde tüketimi hem de süt verimi üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Bir önceki makalemizde, kurudaki ineklerin de bu stresten etkilendiği ve bu olumsuz etkilerin laktasyon boyunca devam edebildiğini belirtmiştik.

Kuru Dönemde Sıcaklık Stresi -2

Ancak sıcaklık stresinden tek etkilenen ineklerin kendileri değildir. Kuruda sıcaklık stresinden olumsuz etkilenen hayvanların buzağılarında da bazı sıkıntılar oluşabilmektedir. Yapılan araştırmalarda sıcaklık stresine maruz kalmış kuru hayvanların buzağılarının 5-6 gün daha erken ve hayvanların yaklaşık 2 kg daha hafif doğduğu görülmüştür. Bu yüzden bu buzağıların sütten kesimdeki canlı ağırlıkları da daha hafif olabilmektedir.

Ayrıca doğan buzağıların kolostrumdan yararlanma dereceleri daha düşük bulunmuş ve bu buzağıların hastalıklara daha az dayanıklı olduğu görülmüştür.

Daha hafif doğmanın ve kolostrumdan faydalanmanın yetersizliğinin getirdiği dezavantaj ile bu buzağıların birinci laktasyon sütleri de sürünün diğer fertlerine oranla daha az olmaktadır. Birinci laktasyondaki bu az süt verimi ise ikinci veya üçüncü laktasyonda da toparlanamamaktadır.

Özet olarak, kuru hayvanların sıcaklık stresine maruz kalmaları ile hem kendilerinin laktasyon performansı düşmekte hem de buzağılarının sağlıkları ve süt performanları da olumsuz etkilenebilmektedir.

Top