Soğuk Havalarda Süt Sığırlarının Bakımı

İneklerin kendilerini iyi hissettikleri belli sıcaklık ve nem aralıkları vardır. Bu aralıkların dışına çıkılması halinde hayvanlar strese girerler. Normal şartlar altında bir inek, -7 derecenin altındaki havalarda bile yaşamını ikame ettirebilir fakat bunun için hayvanın kondisyonu, vücudunu saran kıl örtüsü gibi dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Soğuk Süt Sığırlarının Bakımı

Barınak

Süt sığırlarının yaşadığı barınaklarda rüzgârı kesecek önlemlerin alınmış olması gerekir. Vücudundaki kıl örtüsü kuru ve temiz olan bir inek, yaş ve kirli olan ineklere nazaran soğuktan daha iyi korunur. Bu yüzden, hayvanların yattıkları yataklıkların da kuru ve temiz olmasına özen gösterilmelidir.

 Rasyon

İneklerin soğuk havalarda vücut ısılarını korumak için daha fazla enerjiye ihtiyaçları vardır, özellikle vücut kondüsyon skoru yetersiz olan ineklerin daha fazla enerjiye ihtiyacı olur. Bu yüzden rasyonda gerekli ayarlamaları yapmak gerekir. Kabayemler ve özellikle kuru otlar rumende daha fazla ısı açığa çıkardığı için rasyondaki miktarları arttırılabilir. Vücut kondüsyonu zayıf ineklerin ve düvelerinde ayrı bir yerde daha yoğun enerjili bir rasyon ile beslenmeleri sağlanabilir.

Su

Sulukların ve su tanklarının donmadığından emin olmak için düzenli kontrollerin yapılması gerekir. Donmuş suluklar veya çok soğuk sular, su tüketimini ve yem tüketimini azaltır. İnekler dakikada 10-20 litre kadar su içebilirler, bu yüzden su akışının ve debisinin bunu sağlayacak düzeyde ve su sıcaklığının 4-18oC arasında olması gerekir.

Diğer

Bazı hayvanlar diğer hayvanlara kıyasla soğukla daha iyi başa çıkabilir. Bu yüzden sürü yakından takip edilerek kimlerin daha çok etkilendiği izlenmelidir. Özellikle vücut kondüsyonu yetersiz, geçmişinde sağlık problemi olan hayvanlar ve buzağılar en hassas hayvan gruplarıdır. Beton olan trafik yollarında veya yem yollarında buzlanma kaynaklı hayvanların kaymalarını önlemek ve ayak problemlerini ortadan kaldırmak için bu yollarında bakımı gözden geçirilmelidir.

 

 

Top